Europska komisija odobrila bespovratno sufinanciranje druge faze Projekta rekonstrukcije i izgradnje željezničke pruge na dionici Dugo Selo-Križevci u iznosu od 145 milijuna eura

 

Europska komisija je u ponedjeljak, 28. kolovoza 2017. godine objavila kako će drugu fazu Projekta rekonstrukcije i dogradnje željezničke dionice Dugo Selo-Križevci financirati u bespovratnom iznosu od 145 milijuna eura iz europskog Kohezijskog fonda.

Riječ je o iznimnom željezničkom infrastrukturnom projektu čija je ukupna prihvatljiva vrijednost iznosi 194 milijuna eura te se provodi u dvije faze, odnosno kroz dva programska razdoblja.

Prilikom objave ove odluke europska povjerenica za regionalnu politiku Corina Crețu je izjavila kako „EU financira kvalitetne prometne veze u Hrvatskoj i susjednim državama u kontekstu strateške paneuropske prometne mreže. Ovaj će projekt, koji promovira mobilnost unutar države, olakšati prijevoz robe i pomoći turizmu te će tako izravno pridonijeti hrvatskom gospodarskom rastu“.

Projekt rekonstrukcije i obnove dionice Dugo Selo-Križevci prepoznat je kao jedan od prioriteta modernizacije željezničke mreže u Republici Hrvatskoj te je kao takav i predložen kao prvi projekt rekonstrukcije i dogradnje kojim će se sufinancirati sredstvima iz fondova Europske unije.  Dio je to velikog projekta uspostave dvokolosiječne željezničke pruge visoke učinkovitosti na Mediteranskom koridoru jedinstvene transeuropske prometne mreže TEN-T koji na regionalnoj razini Hrvatsku povezuje s Mađarskom i Slovenijom, a na europskoj razini vodi od Španjolske do ukrajinske granice, povezujući tako južnu i istočnu Europu.

Projektne aktivnosti se odnose na izgradnju drugog kolosijeka duljine 36,4 km, modernizaciju i izgradnju novih kolodvora, modernizaciju telekomunikacijskog i signalno-sigurnosnog sustava te poboljšanje cestovne infrastrukture uz prugu (mostovi, križanja, pohodnici, zaštitni zidovi, ceste).

Također, bitno je napomenuti i kako se trenutno čeka konačno odobrenje od strane EK još jednog velikog infrastrukturnog projekta u sektoru željezničkog prometa – Projekta modernizacije i elektrifikacije željezničke pruge Zaprešić - Zabok ukupne vrijednosti 81,7 milijuna eura. Odobrenje navedena dva projekta u sektoru željezničkog prometa od strane Europske komisije predstavljat će izniman uspjeh u pogledu modernizacije i budućeg razvoja željezničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj.