Vlada RH: Usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Borik

 

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Borik.

Podsjetimo, trgovačko društvo Marina Borik d.o.o. iz Zadra, ovlaštenik je koncesije u luci nautičkog turizma Borik temeljem Odluke Vlade RH, od 30. siječnja 1998. godine.

Društvu je koncesija za luku površine oko 43 000 m² dana na razdoblje od 32 godine i za istu je koncesionar tijekom proteklog razdoblja sa osnove koncesijske naknade uplatio 2.226.789,98 kuna, izvršivši pritom investicijska ulaganja u iznosu od približno 30 milijuna kuna.

Današnjim usvajanjem Odluke omogućuje se produženje roka trajanja koncesije na ukupno 50 godina budući da društvo Marina Borik d.o.o. planira nove investicije u modernizaciju luke u vrijednosti od 13.490.760,00 kuna.

Naime, sukladno članku 22. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama Vlada RH može produžiti rok trajanja koncesije do ukupno 60 godina, u slučaju da nove investicije to gospodarski opravdavaju i/ili ako nastupi viša sila, te sukladno tome izmijeniti i ostale uvjete iz odluke i ugovora o koncesiji.

Istaknimo kako su sva planirana ulaganja u modernizaciju luke sukladna postojećem Urbanističkom planu uređenja lučice Puntamika kojim je omogućena djelomična rekonstrukcija i uređenje postojeće nautičke luke te izgradnja  središnje  građevine  za  potrebe  nautičara  i upravljanje lukom.