U Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture održan sastanak sa predstavnicima udruženja motociklista „Karavana za život“

 

U Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture u utorak, 8. kolovoza 2017. godine održan je sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Ministarstva financija sa predstavnicima udruženja motociklista „Karavana za život“, a na kojem je bilo razgovora o zahtjevima motociklista prema nadležnim ministarstvima i najavljenoj akciji motociklista plaćanja cestarine u lipama.

Na sastanku su riješeni prijedlozi motociklista vezani uz sigurnost prometa, a riječ je o zaštitnim ogradama za motocikliste, oznakama na kolniku, odnosno horizontalnoj i prometnoj signalizaciji.

Naime, dio navedenih prijedloga Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je već ranije prepoznalo i uvrstilo u novi Pravilnik o prometnim znakovima i opremi cesta, a u koji će biti uvedeni i preostali prijedlozi koji mogu doprinijeti sigurnosti motociklista na cestama. Novi pravilnik tako će, primjerice, definirati i uvjete za pojedine vrste izvedbi i zadovoljiti dostignutu razinu sigurnosti u članicama EU.

Također je zaključeno kako je unaprjeđenje stanja cestovne sigurnosti skupine motociklista i vozača mopeda u cestovnom prometu opći interes te zaslužuje i ima podršku nadležnog Ministarstva.

Prema tome, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u konstruktivnom je razgovoru riješilo otvorena pitanja, a o dijelu zahtjeva motociklisti će nastaviti razgovore s Ministarstvom financija.