Vlada RH: Usvojeno Godišnje izvješće o radu Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2016. godinu

 

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Godišnje izvješće o radu Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2016. godinu.

Izvješće o radu Agencije za prošlu godinu sadržajno obuhvaća podatke o osnivanju, tijelima i unutarnjem ustrojstvu Agencije, te djelokrugu rada Agencije u sva tri prometna područja, podatke o ljudskim, materijalno-tehničkim i ostalim resursima kojima je Agencija tijekom godine raspolagala, napretku ostvarenom u suradnji sa stranim i nacionalnim istražnim tijelima, kao i izvještaj o izvršenju godišnjeg financijskog plana.

Tako je u području istraživanja nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova na dan 01. siječnja 2016. godine u fazi istrage bilo jukupno 40 predmeta, dok je tijekom cijele prošle godine pokrenuto 12 novih istraga, od čega 8 istraga nesreća i 4 istrage ozbiljnih nezgoda. Istaknimo kako je tijekom 2016. godine ukupno zatvoreno 26 istraga, te su istodobno izdane ukupno 4 sigurnosne preporuke.

Nadalje, u području istraživanje nesreća i nezgoda u pomorskom prometu na dan 01. siječnja 2016. godine u fazi istrage bila je jedna (1) pomorska nesreća (pomorska nesreća je do kraja 2016. godine završena izdavanjem završnog izvješća) dok je u cilju poboljšanja sigurnosti pomorskog prometa i sprječavanja budućih nesreća ukupno objavljeno 8 sigurnosnih preporuka.

U dijelu istraživanja nesreća i incidenata u željezničkom prometu na dan 01. siječnja 2016. godine, 7 predmeta bilo je u fazi istrage, odnosno imalo status otvoreno. Tijekom 2016. godine pokrenuto je ukupno 9 novih istraga izvanrednih događaja, završeno ukupno 7 istraga objavom Konačnog izvješća nakon provedenog istraživanja, te izdano 12 sigurnosnih preporuka.

Istaknimo i to kako je Agencija 2016. godinu započela s 8, a završila s ukupno 7 zaposlenika, s obzirom da je s jednim zaposlenikom sklopljen sporazumni raskid ugovora o radu.

Sredstva za rad Agencije osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske u iznosu od 2.983,000 kuna dok je Agencija tijekom 2016. godine ostvarila prihode iz Državnog proračuna u iznosu od 2.183.861,67 kuna.

Od međunarodnih aktivnosti izdvojimo kako je u okviru službenog radnog posjeta kosovskom istražnom tijelu, u Prištini, dana 14. prosinca 2016. godine svečano potpisan Sporazum o suradnji vezano uz istraživanje nesreća u zračnom i željezničkom prometu, između Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu i Komisije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova (AAIIC).