Vlada RH: Usvojene Odluke o davanju suglasnosti za kreditna zaduženja društvu Hrvatske autoceste

 

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluke kojima će se osigurati financijska sredstva za uredno servisiranje dijela dospjelih kreditnih obveza društva Hrvatske autoceste, u iznosu od 200 (2X100) milijuna EUR-a.

Konkretno, usvojenim Odlukama osigurat će se financijska sredstva za podmirenje obveza otplata glavnica kredita koje dospijevaju od svibnja do rujna 2017. godine.

Kreditna zaduženja  (Grupa I i Grupa II) se izdaju na rok od 10 godina uz 4 godine počeka i 6 godina otplate. Kamatna stopa je promjenjiva, u visini 6M EURIBOR + marža od 3,5% dok je instrument osiguranja jamstvo Republike Hrvatske.

Podsjetimo kako Hrvatske autoceste iz vlastitih prihoda i naknade iz goriva ne mogu u potpunosti podmiriti otplate glavnica koje dospijevaju u 2017. godini te je iste potrebno refinancirati.

Isto tako, Hrvatskim autocestama sukladno obvezama iz ugovora o kreditima, u ovoj godini dospijevaju na naplatu glavnice kredita u ukupnom iznosu od 4.817 mlrd. kuna (633 mil. EUR-a). Pritom je za podmirenje dugovanja po otplatama glavnica u 2017. godini potrebno osigurati nove kredite za refinanciranje otplata u iznosu od 546.9 milijuna EUR-a.