Odluka Povjerenstva Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o poništenju dodjele koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na plaži „Zlatni Rat“ u Bolu

 

Stručno povjerenstvo Ministarstva mora, prometa i infrastrukture provelo je upravni nadzor nad postupkom dodjelom koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na plaži „Zlatni Rat“ u Bolu te je donijeto rješenje kojim se poništava Odluka Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije od 18. travnja, o dodjeli koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na plaži „Zlatni Rat“ u Bolu.

Predmetno rješenje utemeljeno je na nalazu i predloženim mjerama koje je utvrdilo Povjerenstvo u provedbi upravnog nadzora, a u kojem su utvrđene povrede Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, Zakona o koncesijama i Zakona o javnoj nabavi.

Povjerenstvo je utvrdilo da je davatelj koncesije u elektroničkom oglasniku javne nabave utvrdio pogrešan krajnji rok za dostavu ponuda, da u postupku dodjele koncesije sve informacije i naknadna objašnjenja nisu dana na raspolaganje svima na isti način te da je Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije Odluku donijela bez prethodne suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike.


PRILOG

Priopćenje za medije: Odluka Povjerenstva za koncesiju za Zlatni Rat (.pdf)