Vlada: Brijuni Rivijera razvojni projekt od posebnog interesa za RH

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je sjednici utvrdila da je razvojni projekt „Brijuni Rivijera“ cjeloviti razvojni projekt od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, radi činjenice da je istim obuhvaćeno pomorsko dobro i nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske koje graniče s istim pomorskim dobrom za koje je Vlada davatelj koncesije, priopćeno je iz Vladinog Ureda za odnose s javnošću.

Navedena odluka donesena je u skladu s odredbama dopuna Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, koje je Vlada donijela 8. rujna 2011. godine.

Donesena je Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene-luka nautičkog turizma: „Sveta Katarina“ na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan te „Luka 2“ na dijelu k.o. Štinjan, na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera-„Otok Sv. Katarina-Monumenti“.

Površina luke „Sveta Katarina“ obuhvaća na kopnenom dijelu 64.607 četvornih metara, a na morskom akvatoriju 151.599 četvornih metara.

„Luka 2“ obuhvaća na kopnenom dijelu 69.295, a na morskom akvatoriju 59. 159 četvornih metara.

Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 50 godina, računajući od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je sjednici utvrdila da je razvojni projekt „Brijuni Rivijera“ cjeloviti razvojni projekt od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, radi činjenice da je istim obuhvaćeno pomorsko dobro i nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske koje graniče s istim pomorskim dobrom za koje je Vlada davatelj koncesije, priopćeno je iz Vladinog Ureda za odnose s javnošću.

Navedena odluka donesena je u skladu s odredbama dopuna Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, koje je Vlada donijela 8. rujna 2011. godine.

Donesena je Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene-luka nautičkog turizma: „Sveta Katarina“ na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan te „Luka 2“ na dijelu k.o. Štinjan, na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera-„Otok Sv. Katarina-Monumenti“.

Površina luke „Sveta Katarina“ obuhvaća na kopnenom dijelu 64.607 četvornih metara, a na morskom akvatoriju 151.599 četvornih metara.

„Luka 2“ obuhvaća na kopnenom dijelu 69.295, a na morskom akvatoriju 59. 159 četvornih metara.

Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 50 godina, računajući od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.Pisane vijesti