Vlada: Zaključak vezan za izradu Programa obnove komunalne i elektroenergetske infrastrukture Grada Vukovara za razdoblje od 2017. – 2021. godine

 

Vlada je na današnjoj 4. sjednici usvojila Zaključak vezan za izradu Programa obnove komunalne i elektroenergetske infrastrukture Grada Vukovara za razdoblje od 2017. – 2021. godine.

Temeljem ovoga Zaključka zadužuju se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Ministarstvo državne imovine, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Grad Vukovar, društva Hrvatske ceste, Hrvatska elektroprivreda i Hrvatske vode, da u okviru svojih nadležnosti osiguraju pripremu izrade Programa obnove komunalne infrastrukture Grada Vukovara za razdoblje 2017.-2021. godine.

Osnovni ciljevi izrade spomenutog programa su zaštita života i zdravlja ljudi, njihove imovine te stvaranja  boljih uvjeta za život i razvoj gospodarstva na  području Grada Vukovara, zatim održivog razvoja uz poboljšanje životnih uvjeta izgradnjom predviđenih infrastrukturnih i drugih projekata (mostova, prometnica, vodnih građevina i dr.) vodeći računa o prihvatljivosti istih za okoliš, stvaranje uvjeta za razvoj turizma, sporta i rekreacije, te na kraju stvaranja uvjeta za unaprjeđenje i razvoj svih vidova prometa.

Ovim zaključkom zadužuju se sva tijela da u okviru svoje nadležnosti planiraju potrebna sredstva za izradu i provedbu predloženog Programa u svojim financijskim planovima za naredno razdoblje.

Za koordinaciju svih aktivnosti i dionika vezano za izradu Programa koordinirat će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, te će po završetku sjednice nadležna tijela potpisati Sporazum o međusobnoj suradnji na izradi Programa.