Vlada: Usvojena Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe uz Dugi otok, između rtova Žman i Gubac

 

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe uz Dugi otok, između rtova Žman i Gubac.

Predmetnom Odlukom daje se koncesija na pomorskom dobru površine 240.000,00 m2 trgovačkom društvu „Cromaris“ d.d., na vremensko razdoblje od 30 godina.

Stalni dio koncesijske naknade koju je Ovlaštenik koncesije dužan plaćati za gospodarsko korištenje pomorskog dobra iznosi 0,5 kuna po m2 zauzete površine pomorskog dobra (120.000,00 kuna godišnje), odnosno 0,30 % od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog na pomorskom dobru za promjenjivi dio koncesijske naknade.

Procijenjena vrijednost promjenjivog dijela koncesijske naknade prema studiji gospodarske opravdanosti za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije iznosi oko 3.312.560,00 kuna.

U pomorsko dobro koje se daje u koncesiju Ovlaštenik koncesije dužan je sveukupno uložiti 48.422.801,00 kuna.

Prije sklapanja ugovora o koncesiji Ovlaštenik koncesije dužan je dostaviti Garanciju banke radi dobrog izvršenja posla u korist RH - MPPI, na iznos od 2.421.140,05 kuna, s rokom važenja garancije do 6 mjeseci.

Nadalje, dužan je dostaviti zadužnice na iznos dvije godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade, u ukupnom iznosu od 240.000,00 kuna kao instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora.