Vlada RH: Usvojena Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe kod otoka Kudica, u Iškom kanalu

 

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe kod otoka Kudica, u Iškom kanalu.

Predmetnom Odlukom daje se koncesija na pomorskom dobru površine 210.000,00 m2 trgovačkom društvu „Cromaris“ d.d., na vremensko razdoblje od 30 godina.

Stalni dio godišnje koncesijske naknade koju je Ovlaštenik koncesije dužan plaćati za gospodarsko korištenje pomorskog dobra iznosi 0,5 kuna po m2 zauzete površine dok promjenjivi dio iste iznosi 0,30 % od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog na koncesioniranom području.

U pomorsko dobro koje se daje u koncesiju Ovlaštenik koncesije dužan je sveukupno uložiti 34.641.091,00 kuna kao investicijsko ulaganje, a sve u opsegu i na način opisan u Studiji gospodarske opravdanosti.

Dozvoljena godišnja količina uzgoja bijele ribe koju je isti ovlašten uzgajati iznosi 700 tona godišnje.

Prije sklapanja ugovora o koncesiji Ovlaštenik koncesije dužan je dostaviti Garanciju banke radi dobrog izvršenja posla u korist RH –MPPI, na iznos od 1.732.054,55 kuna, s rokom važenja garancije do 6 mjeseci.

Nadalje, dužan je dostaviti ovjerene zadužnice na iznos dvije godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade, u ukupnom iznosu od 210.000,00 kuna.