Pomoćnik ministra Goran Šarin uoči godišnje vježbovne akcije dovršio upravni nadzor rada lučkih kapetanija i ispostava

 

Pomoćnik ministra pomorstva prometa i infrastrukture kap. Goran Šarin sudjelovao je tijekom srpnja u obilasku lučkih kapetanija i njihovih ispostave duž obale.

Upravni nadzor započeo je u petak, 15. srpnja 2016. godine, posjetom zadarskom ureda Hrvatskog registra brodova koji je pomoćnik ministra, kap. Šarin obavio u nazočnosti voditelja Lučke kapetanije Zadar, kap. Alena Rukavine te voditelja Službe za tehničke standarde hrvatske flote, Zlatko Košte, iz nadležne Uprave sigurnosti plovidbe ispred resornoga Ministarstva.

Nadzorom je provjerena usklađenost Hrvatskoga registra brodova sa uvjetima kojima mora udovoljavati organizacija za tehnički nadzor, pregled i certifikaciju brodova, sukladno općim i posebnim mjerilima.

Obilazak jadranskih lučkih kapetanija pomoćnik ministra, kap. Goran Šarin nastavio je u Šibeniku, gdje je na radnome sastanku sa voditeljem Lučke kapetanije Šibenik, kap. Robertom Baljkasom nakon obavljenoga nadzora rada šibenske Kapetanije, gdje su zajednički zaključili da su radni uvjeti u službenom objektu neadekvatni potrebama službete su potrebna ulaganja, za što je nužno uspostaviti suradnju sa nadležnim gradskim službama, budući da je zgrada Kapetanije u vlasništvu Grada Šibenika. Na radnome sastanku postignut je dogovor o vim potrebnim radnjama kako bi se omogućilo rješavanje kontinuirane kadrovske potkapacitiranosti Kapetanije uslijed nedostatka inspektora nautičkog ili strojarskog smjera pri Odjelu inspekcijskih poslova. Naglasak je posebno stavljen na potrebu reorganizacije rada Odjela pomorskog prometa, na način da se udio administrativnih poslova u najvećoj mjeri umanji. Kap. Šarin poručio je da će Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture uložiti znatna proračunska sredstva u daljnje stručno osposobljavanje i edukaciju djelatnika.

Sastanak u Lučkoj kapetaniji Šibenik završen je zaključkom da je stanje sigurnosti na šibenskom području nadzora sigurnosti plovidbe uredno, čemu najvećim dijelomo doprinosi svakodnevna prisutnost najmanje jednog službenog plovila u obavljanju nadzora na moru. Radu šibenske Kapetanije zasigurno će pripomoći i realizacija ulaganja koja je Kapetanija planirala da se financiraju proračunskim sredstvima na ime infrastrukturnog ulaganja u službene objekte ispostava u Rogoznici i Tisnom.

Nadzor rada Lučke kapetanije Rijeka pomoćnik ministra, kap. Goran Šarin obavio je 22. srpnja sa suradnicima u nazočnosti voditelja riječke Kapetnije, kap. Darkom Glažaraom. U okviru nadzora kap. Šarin posjetio je djelatnike lučkih ispostava u Crikvenici i Novom Vinodolskom. Posjetom spomenutim ispostavama kap. Šarin informirao se o trenutnom stanju i problematici u radu istih. Na radnome sastanku s voditeljima i djelatnicima lučkih ispostava naglasak je stavljen na potrebu dodatnoga unaprijeđenja rada aplikativnih programa kojima se djelatnici služe pri upisu i preupisu brodica, a govorilio se i o trenutnome stanju kadrovske popunjenosti po radnim zaduženjima te o spremnosti službenih plovila osposobljenih za izvršavanje akcija traganja i spašavanja na moru te obavljanje inspekcijskih nadzor tijekom i izvan sezone pojačanoga pomorskog prometa.

U nastavku posjeta kapetanijama i ispostavama na području Hrvatskog primorja pomoćnik ministra, kap. Šarin 24. srpnja obišao je Lučku kapetaniju Senj gdje se u nazočnosti voditelja senjske Kapetanije, kap. Siniše Orlića upoznao s mjerama koje Kapetanija poduzima na području nadzora sigurnosti plovidbe, zaštite mora od onečišćenja sa plovila, te spašavanja ljudskih života i plovila. Na radnome sastanku održanom u okviru upravnog nadzora zaključeno je kako bi senjska Kapetanija tijekom učestalih izrazito nepovoljnih vremenski uvjeta praćenih iznenadnim snažnim udarima bure trebala raspolagati adekvatnijim te po mogućnosti suvremenim plovilom, sa dobro izvježbanom posadom.

Na koncu upravnoga nadzora po jadranskim kapetanijama pomoćnik ministra, kap. Goran Šarin zatražio je od svih voditelja kapetanija i ispostava nastavak redovite i kvalitetne komunikacije i razmjene podatake po nadležnostima unutar resornoga Ministarstva, ali i u okviru međuresorske surdnje u slučajevima pokretanja koordinacija, kako bi nadležna Uprava sigurnosti plovidbe mogla što brže i kvalitetnije odgovoriti na sve zahtjeve i zadaće u cilju ispunjenja osnovne zadaće, sigurnosti plovila i osoba na moru.