Vlada: Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Hramina

 

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Hramina.
Naime, društvo Marina Hramina d.o.o. ovlaštenik je koncesije temeljem Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Hramina i Ugovora o koncesiji o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Hramina, sklopljenog dana 11. ožujka 1999. godine, Dodatka br. 1. Ugovoru od 22. studenog 2002. godine i Dodatka br. 2. Ugovoru od 28. travnja 2003. godine.
 
Površina lučkog područja danog u koncesiju spomenutom Odlukom, Ugovorom i pripadajućim dodacima iznosi 89.543,00 m2.
 
U svrhu provođenja novih investicija, rekonstrukcije, modernizacije i izgradnje lukobrana, društvo Marina Hramina d.o.o. podnijelo je zahtjev za izmjenom navedene Odluke na način da se poveća površina pomorskog dobra obuhvaćenog koncesijom na 110.812,00 m2 pri čemu planirana površina kopna iznosi 42.313,00 m2, a površina akvatorija 68.499,00 m2.
Promjena površine pomorskog dobra obuhvaćenog koncesijom sukladna je važećim dokumentima prostornoga uređenja Prostornom planu Šibensko-kninske županije i Prostornom planu uređenja Općine Murter Kornati.