Pomoćnica ministra Jadranka Fržop održala radni sastanak sa ravnateljima lučkih uprava unutarnjih vodnih putova

 

Radni sastanak sa ravnateljima i članovima Upravnih vijeća lučkih uprava unutarnjih voda Vukovara, Osijeka, Slavonskog Broda i Siska organiziran je na inicijativu pomoćnice ministra Jadranke Fržop koja resorski rukovodi radom Uprave pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra u čijem djelokrugu je i Sektor unutarnje plovdibe.

Uz pomoćnicu ministra Jadranku Fržop na sastanku je sudjelovao i kap. Janko Brnardić, a cilj sastanka bio je upoznavanje novih članova Upravnih vijeća sa radom resorne Uprave te mogućnostima unaprijeđenja poslovnih procesa.

Na sastanku je svaki ravnatelj ponaosob  upoznao  prisutne s radom svake lučke uprave pojedinačno, a najviše se razgovaralo o trenutnoj fazi realizacije projekata na lučkim područjima unutarnjih voda.

Presjednici Upravnih vijeća predstavili su dosadašnje aktivnoste upravnih vijeća obrazlažući planske dokumente čije su prijedloge dostavili resornom Ministarstvu.

Poseban naglasak na radnome sastanku stavljen na budući razvoj intermodalnog prijevoza, posebice povezanosti željezničkog prometa sa prometom na unutarnjim vodama.

Od ravnatelja lučkih uprava sastanku su nazočili Božana Matoš, Lu Vukovar, Darko Takalić, LU Osijek, Marijan Jurić, LU Slavonski Brod i Ivica Štefičić ispred LU Sisak.

Zajednički zaključak radnoga sastanka usuglašen je u stavu da je potrebno mnogo više rada kako bi se osnažilo potrebna ulaganja u unutarnju plovidbu, a koja je posljednjih godina bila prilično zapostavljena unatoč činjenici rasta trenda unutarnje plovidbe kao ekološki i ekomomski naisplatljivijeg vida prometa, u zemljama članicama EU.

a ravnatelji i članovi Upravnih vijeća izrazili su želju da resorni ministar Oleg Butković obiđe svaku lučku upravu posebno, kako bi ga ravnatelji i članovi UV-a upoznali s trenutni stanjem i budućim planovima razvoja.