Vlada: Usvojena Odluka o davanju suglasnosti na odluku Županijske skupštine Primorsko - goranske županije o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području PGŽ

 

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju suglasnosti na odluku Županijske skupštine Primorsko - goranske županije o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području PGŽ.

Podsjetimo, izmjene i dopune Odluke o utvrđivanju lučkog područja na području Primorsko - goranske županije donijela je Županijska skupština na 25. sjednici održanoj 31. ožujka ove godine, a odnose se na proširenje lučkog područja luke Jadranovo i luke Novi Vinodolski (sastoji od dva lučka bazena: Novi Vinodolski i Novi Vinodolski - bazen suha Ričina) te utvrđivanje lučkog područja luke Omorika u Dramlju.

Za luke su ishođene potvrde županijskog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša te su iste obuhvaćene Naredbom o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije (NN 3/15 i 38/15).