Vlada: Usvojene Odluke o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje i državno jamstvo društvu Jadroplov d.d.

 

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluke kojima će se osigurati financijska sredstva potrebna za provedbu financijske sanacije društva Jadroplov d.d..

Slijedom navedenog, usvojena je Odluka o davanju suglasnosti društvu Jadroplov d.d. za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, radi provedbe financijske sanacije društva te Odluka o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje društva Jadroplov d.d., radi provedbe financijske sanacije društva.

Prvo navedenom Odlukom daje se suglasnost za kreditno zaduženje u iznosu od 6.045.000,00 USD radi provedbe financijske sanacije društva do izrade Programa restrukturiranja.

Kredit se izdaje na rok do 6 godina, uključujući 2 godine počeka, uz način otplate u 17 jednakih tromjesečnih rata i 4% kamatnu stopu koja je promjenjiva i u ovisnosti o mogućnosti dodjele državnih potpora.

Istodobno, usvojena je i Odluka kojom se za predmetno kreditno zaduženje izdaje prateće državno jamstvo u iznosu od  4.836.000,00 USD (80% iznosa kredita) uvećano za pripadajuće kamate, naknade i troškove, uz valutnu klauzulu vezanu na USD.

Usvojenim Odlukama zadužuje se društvo Jadroplov d.d. da u roku od tri mjeseca sukladno načelima učinkovitog restrukturiranja i pravila o državnim potporama, izradi održiv, izvediv, koherentan i dalekosežan Program restrukturiranja za ponovnu uspostavu dugoročne održivosti društva koji će uključivati i predloženu potporu za sanaciju.

Također, zadužuju se Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture i Jadroplov d.d. da u roku od tri mjeseca dostave Program restrukturiranja Europskoj komisiji na ocjenu.