Održana sveobuhvatna javna vježba provjere spremnosti za intervenciju "Pula 2016"

 

U akvatoriju pulske luke u blizini Carinskog gata u petak, 3. lipnja održana je pomorska vježba "Pula 2016".

Sveobuhvatna javna vježba provjere spremnosti za intervenciju održana je u okviru Godišnjeg programa rada Županijskog operativnog centra Istarske županije (ŽOC IŽ) za 2016. godinu, a u organizaciji Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru kojom predsjeda kap. Joško Nikolić, načelnik sektora za inspekcijske poslove i tehničke standarde resornoga Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, koji je ujedno i predsjedavajući tijela Stožera Plana intervencija.

Operativno je vježbovnom akcijom u slučaju iznenadnog onečišćenja mora, kodnoga naziva 'Pula 2016', zapovijedala kap. Dolores Brenko Škerjanc, koja rukovodi mjesno nadležnom Lučkom kapetanijom Pula te ujedno obnaša dužnost zapovjednice ŽOC IŽ.

Vježba je za cilj imala provjeru mehanizama uzbunjivanja, provjere informacija, donošenja meritornih odluka te upravljanja operacijama spašavanja unesrećenih, gašenja požara, sprečavanja krijumčarenja roba, te čišćenja mora od onečišćenja ugljikovodicima, kao i provjera sposobnosti zajedničkog djelovanja, odnosno koordinacije interventnih timova Lučke kapetanije Pula, Županijske lučke uprave Pula, Ministarstva unutarnjih poslova - Postaja pomorske policije Pula, Ministarstva obrane RH - Obalna straža, Ministarstva financija - Carinska uprava Pula, Državne uprave za zaštitu i spašavanje - PUZS 112 Pazin, Vatrogasne zajednice Istarske županije - JVP Pula i JVP Rovinj, Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, te trgovačkih društava iz Pule i Rijeke specijaliziranih za poslove uklanjanja i suzbijanja onečišćenja mora i morskog okoliša.

Zapovjedno mjesto ŽOC IŽ tijekom akcije organizirano je na brodu Obalne straže RH te se prema unaprijed dogovorenom scenariju vježba održala u realnom prostoru i aktivnostima sudionika vježbe, a sudionici nisu krili zadovoljstvo nakon uspješno i kvalitetno odrađene vježbe.

Aktivacijom županijskog Plana intervencija Istarske županije, koji se primjenjuje u slučajevima iznenadnog onečišćenja mora uljem i / ili smjesom ulja razmjera manjeg od 2000 m³, opasnim i štetnim tvarima, te kod izvanrednih prirodnih događaja u moru, pokazala se spremnost za interventna reagiranjA u slučajevima navedenih izvanrednih događaja na moru, a očekivani rezultat održane vježbe sudionicima je također ukazao i na sve moguće manjkavosti Plana s ciljem da se iste umanje i po mogućnosti u potpunosti otklone u predstojećim djelovanjima.

Iznenadna onečišćenja mora također sui predmet i Nacionalnog plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora koji se primjenjuje za onečišćenja veća od 2000 m3, te međudržavnog Subregionalnog plana intervencija za sprječavanje i spremnost za reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera.

U slučaju većih izljeva ulja Republici Hrvatskoj, kao ravnopravnoj članici Europske unije,  na raspolaganje je dodjeljen brod EMSA-e naziva "MARISA N", kojemu je vrijeme odaziva 24 sata, a specijaliziran je za uklanjanje i suzbijanje onečišćenja mora i trenutno je stacioniran u Trstu.

Pomorska vježba "Pula 2016" između ostaloga demonstrirala je i operativnu spremnost Istarske županije i nadležnih tijela Republike Hrvatske u pogledu zaštite suverenosti, suverenih prava i jurisdikcije Republike Hrvatske na moru, ali i sustava nadzora sigurnosti plovidbe, akcija traganja i spašavanja, suzbijanja onečišćenja mora te zaštite morskog okoliša i prirode,  s ciljem da se standardiziraju i usklade operativne radnje i postupci u provedbi zajedničkih zadaća nadležnih tijela.