Pomoćnik ministra kap. Šarin svečano otvorio ovogodišnji “International Fishing Expo” koji se održava u Biogradu na moru

 

Pomoćnik ministra u Upravi sigurnosti plovidbe, kap. Goran Šarin nazočio je svečanom otvorenju “International Fishing Expo” koji se ove godine održava u Biogradu na Moru.

Ovaj međunarodni sajam koji je pomoćnik ministra kap. Šarin ispred resornoga Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture svečano otvorio u petak, 27. svinja osmišljen je s ciljem promicanja ribarstva, povećanja potrošnje proizvoda ribarstva te osvješćivanja potrošača o visokoj nutritivnoj vrijednosti samih proizvoda ribarstva.

U uvodnom govoru kap. Šarin naglasio je značaj sigurnosti plovidbe i zaštite mora od onečišćenja u održivom i sigurnom obavljanju ribolova i uzgoja ribe i školjkaša.

Uporaba ekoloških plovnih objekata u ribarstvu, najmodernijih tehnologija i udovoljavanje najvišim uvjetima sigurnosti plovidbe uključujući i dobro uvježbane i osposobljene posade plovnih objekata bitni su elementi za razvoj ovog segmenta pomorskog gospodarstva, istaknuo je kap. Šarin ističući pri tome i važnost zaštite mora od onečišćenja koja se postiže koncesioniranjem adekvatnih lokacija za uzgoj ribe i školjkaša s obzirom na oceanografske i atmosferske pokazatelje, kao i uporabom kvalitetnih sirovina za ishranu ribe iz uzgoja.