Zamjenik ministra Škrgatić sudjelovao na Konferenciji „Gottardo 2016“ povodom otvaranja najsloženijeg tunelskog sustava u Europi

 

U organizaciji Fakulteta prometnih znanosti i Švicarske ambasade u zagrebačkom studentskom kampusu "Borongaj", svečano je otvorena izložbe "Gottardo 2016" pod pokroviteljstvom Saveznog ureda za promet Švicarske Konfederacije i Švicarskoga Veleposlanstva u Republici Hrvatskoj te u surdanji sa Prometnim fakultetom Zagrebačkoga sveučilišta.

Otvorenju izložbe prethodila je tematska Konferencija u sklopu koje je održana prigodna panel diskusija o baznom tunelu "Gotthardo 2016" kao i budućnosti željeznice u Europi.

Sudionicima Konferencije pozdravnim riječima obratio se zamjenik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture, Miro Škrgatić kao i domaćini, dekan Fakulteta prometnih znanosti Hrvoje Gold, švicarski veleposlanik,  NJ.E. Estermann i zamjenik direktora federalnog ureda za promet, Pierre - André Meyrat, a koji su potom sudjelovali u panel diskusiji.

Zamjenik ministra, Miro Škrgatić u svome obraćanju istaknu je važnost implementacije novih tehnologija u izgradnji infrastrukturnih sustava o čemu najvjerodostojnije svjedoči upravo predstavljeni Projekt izgradnje najvećega tunelskog sustava u Europi.

"Kao što smo imali priliku vidjeti iz prigodne prezentacije, tunel Gottard, koji se najvećim dijelom proteže upravo teritorijem Švicarske, a njegovim dovršetkom najveći dio željezničkoga prometa preusmjeriti će se upravo na ovu tunelsku trasu, projekt je koji će skorašnjim dovršetkom između ostaloga predstavljati i svojevrsnu revoluciju u dosadašnjem poimanju ne samo željezničkoga, nego i cestovnog prometa u cjelini s obzirom da ovako napredan ali i zahtjevan sustav podrazumjeva modernizaciju i izgradnju brojnih pristupnih cestovnih i željezničkih koridora, ali i usvajanje niza novih sustava u području željezničkoga transoprta, sigurnosti te u konačnici, projektiranja i realizacije infrastrukturnih objekata ovoga tipa u Europi, ali i svijetu. Prioriteti Hrvatske u razvoju prometnog sustava usmjereni su na razvoj željezničke infrastrukture na TEN-T koridorima, modernizaciju lokalnih i regionalnih pruga u cilju stvaranja preduvjeta za razvoj integriranog javnog prijevoza. Održivosti mreže željezničkih pruga nastojimo postići reorganizacijom sektora, unapređenjem učinkovitosti održavanja i smanjenjem utjecaja na okoliš te uvođenjem mjera za povećanje sigurnosti i interoperabilnosti željezničkih pruga.". - rekao je zamjenik Škrgatić u svome obraćanju uvaženim gostima te brojnim sudionicima Konferencije >>> više >>>.

Pierre-Andre Meyrat, zamjenik ravnatelja Saveznog ureda za promet Švicarske Konfederacije u svome izlaganju sudionicima Konferencije predstavio je detalje samoga Projekta izgradnje tunela Gottard uz prigodnu video prezentaciju u kojoj su predstavljeni najznačajnije etape realizacije Projekta, od ideje, građanske uključenosti kroz referendum 1998. godine i potom političke odluke i početku realizacije, pa do konačnoga početka Projekta koji je u okviru realizacije okupio brojne evropske i svjetske stručnjake, izvođače i suradnike, ukupno 2500 stručnih kadrova kojih su trenutno zaposleni na realizaciji izgradnje ovoga tunela.

"Tunel Gottard najvećim dijelom prolazi alpskim planinskim klancima na području Švicarske te će dovršetkom doseći ukupnu duljinu od gotovo 60 kilometara dvosmjernih kolosjeka sa svom pratećom infrastrukturom. U jednom dijelu, prije spoja sa tunelom koji prolazi planinskim masivom Cenereom, kolosijek prilazi glavnoj trasi na visinskoj razlici od preko 800 metara te će se na tome dijelu željezničke kompozicije segmentarno spuštati posebno konstruiranim sustavom dizala na razinu glavne trase, i obrnuto. Cjelokupna trasa tunela Gottard orpemljena je evakuacijskim koridorima te najsuvremenijim sigurnosnim sustavima, a promet će se odvijati isključivo električnim pogonom. Ukupna vrijednost investicije premašuje 5% državnog BDP-a, odnosno preko 20 milijardi eura, no očekuje se vrlo brzi povrat uloženih sredstava unatoč činjenici što će prometovanje upravo ovim koridorima biti znatno jeftinije pružateljima željezničkih usluga.". - rekao je zamjenik ravnatelja Meyart, koji je u daljnjoj prigodnoj panel diskusiji sudionicima odgovorio na sva postavljena pitanja.

NJ.E. veleposlanik Stefan Estermann na koncu Konferencije zahvalio se sudionicima te izrazio zadovoljstvo što su se odazvali u velikome broju te ih sve pozvao da prisustvu ovome događaju uz poseban pozdrav studentima Fakulteta prometnih znanosti koji su također pridonjeli svojim angažmanom realizaciji izložbe i Konferencije.

Više informacija o Projektu„Gottardo 2016“ možete potražiti na linku: GOTTARDO 2016.