Vlada RH: Usvojen Zaključak o prihvaćanju Amandmana na Konačni Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu te Zakona o izmjenama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

 

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Zaključak o prihvaćanju Amandmana na Konačni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu.

Usvojenim Zaključkom daje se prethodna suglasnost predstavniku Vlade RH za prihvaćanjem amandmana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora, od 4. svibnja 2016. godine, na članke 12., 30. i 43., a kojima se spomenuti tekst Zakona nomotehnički uređuje.

Nadalje, prihvaća se i amandman Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora, od 5. svibnja 2016. godine, na članak 2., kojim se ispravlja tehnička pogreška u nazivu priopćenja Europske Komisije.

Na sjednici je usvojen i Zaključak o prihvaćanju Amandmana na Konačni Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Zaključkom se daje prethodna suglasnost predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora, a kojim se gore navedeni tekst izmjena Zakona nomotehnički poboljšava.