Vlada RH: Usvojen Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, s Konačnim prijedlogom zakona (EU)

 

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, s Konačnim prijedlogom zakona (EU).

Usvojenim izmjenama i dopunama Zakon se u potpunosti usklađuje s pravnom stečevinom Europske unije u dijelu koji se odnosi na paket mjera europskih pravila o državnim potporama (tzv. SGEI paket) te sa zakonima kojima se uređuju koncesije i javna nabava.

Zakonom se omogućuje precizniji postupak odabira brodara kao pružatelja usluge kroz mehanizam ugovora o javnoj usluzi sklopljenih temeljem javnih natječaja otvorenih za sve brodare sa područja Europskog gospodarskog prostora (EGP).

Nadalje, novopredloženim rješenjima pravo obavljanja javnog prijevoza stječe se na temelju odluke o koncesiji ili odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na osnovu kojih se sklapaju ugovori o koncesiji ili ugovori o obavljanju javnog prijevoza.

Uređuje se i javni linijski prijevoz bez obveze javne usluge s ciljem osiguravanja optimalne prometne otočne povezanosti te se uz dosadašnje kategorije osoba koje imaju prava na povlašteni besplatni prijevoz dodaju i razrađuju nove.

Zakon se donosi po hitnom postupku jer do 01. siječnja 2017. godine moraju biti sklopljeni novi ugovori za linije temeljem natječaja koji će biti otvoreni za brodare iz EGP, a što je u skladu s obvezama RH iz pristupnog ugovora sa EU.

Za provedbu ovoga Zakona osigurana su financijska sredstva u Državnom proračunu u ukupnom iznosu od 270.000.000,00 kuna za 2016. godinu.