Vlada: Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru

 

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o osnivanju i imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru, a usvojenom Odlukom osniva se i imenuje Stručno tijelo za ocjenu ponuda za koncesije na  pomorskom dobru.

Dužnost članova Stručnog tijela je pregledati ponude zaprimljene temeljem raspisanog javnog natječaja i utvrditi je li ponuda za koncesiju odgovara svim posebnim propisima i gospodarskom značaju pomorskog dobra i je li usklađena s gospodarskom strategijom, politikom gospodarskog razvitka i strategijom zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske i županije te osigurati da planirana djelatnost ne umanjuje, ometa ili onemogućuje upotrebu ili korištenje tog odnosno susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Stručno tijelo po pregledu i ocjeni svih ponuda donosi Nalaz i mišljenje temeljem kojega Vlada Republike Hrvatske donosi odluku o dodjeli koncesije.

Člankom 23. stavkom 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama  propisano je da Stručno tijelo za ocjenu ponuda za koncesiju pomorskom dobru (za koju je davatelj Vlada RH)  imenuje Vlada RH iz redova ministarstava, a isto čine stručni djelatnici iz područja prostornog planiranja, turizma, zaštite okoliša, ekonomije, prava, pomorske prometne struke i druge odgovarajuće struke iz područja koje obuhvaća određena koncesija.