Vlada: Imenovani predsjednici i članovi upravnih vijeća lučkih uprava

 

Na zatvorenom dijelu današnje sjednice Vlada je imenovala predsjednike i članove upravnih vijeća lučkih uprava Rijeka, Zadar, Šibenik i Split.

U Lučkoj upravi Rijeka dužnosti je razriješen dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća Pavao Komadina te članovi Dražen Bošković, Igor Golec, Miljenko Fičor i Ivo Šantić. Novim predsjednikom imenovan je Bojan Hlača, a članovima Vesna Mrzljak, Josip Rupčić, Renata Blažeković i Darko Glažar.

Dužnosti je razriješen i predsjednik Upravnog vijeća Lučke uprave Zadar Krešimir Rendeli na čije je mjesto imenovan Božidar Longin. Dosadašnji članovi Upravnog vijeća Svetko Šarić, Boris Fantulin, Ante Vodopija i Alen Rukavina razriješeni su dužnosti, da bi za nove članove bili imenovani Živko Kolega, Marino Buturić, Boris Fantulin i Alen Rukavina.

U Lučkoj upravi Šibenik dužnosti je razriješena predsjednica Upravnog vijeća Maja Markovčić Kostelac te članovi Milan Macura, Josip Zanze, Damir Vučak i Robert Baljkas. Novom predsjednicom imenovana je Lidija Bralić, a članovima Paško Dželalija, Gordan Baraka, Igor Radić i Robert Baljkas.

Dužnosti je razriješen i dosadašnji predsjednik Upravnog  vijeća Lučke uprave Split Dražen Ivanušec kao i članovi Vijeća u sastavu Igor Cigula, Renata Blažeković, Snježana Josipović i Davor Vidan. Novim predsjednikom imenovan je Joško Dvornik, a članovima Ante Bačić, Andrija Čaljukšić, Dražen Ivanušec i Davor Vidan.