EK donijela Odluku o prihvaćanju dodatnih projekata za financiranje iz fondova EU

 

Europska komisija donijela je u ponedjeljak, 30. studenog 2015. Odluku (C(2015) 8656 final) o prihvaćanju izmijene Operativnog programa Promet 2007.-2013., dokumenta koji definira i usmjerava korištenje fondova Europske unije za razvoj prometne infrastrukture u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2007. do 2013. godine. Odlukom je potvrđeno da su projekti Razvoj Zračne luke Dubrovnik, izgradnja mosta kopno - otok Čiovo i dovršetak projekta "Ulaz u Ploče" - Rekonstrukcija brze ceste i izgradnja spojne ceste za luku Ploče i grad Ploče i službeno postali dijelom Operativnog programa i bit će financirani iz fondova Europske unije.

Osim toga, ova Odluka omogućila je Ministarstvu pomorstva, pometa i infrastrukture certificiranje (podnošenje) troškova nastalih kroz radove na ovim projektima, što do sada, bez odobrenja izmjena Europske komisije nije bilo moguće, iako je Ministarstvo korisnicima projekata: Zračnoj luci Dubrovnik, Hrvatskim cestama i Hrvatskim autocestama ranije dodijelilo ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava kako bi se omogućio nastavak započetih radova na projektima. Prema tome, Ministarstvo pomorstva, prometa  infrastrukture do kraja ove godine planira Europskoj komisiji certificirati iznos od 25,8 milijuna eura (samo za razdoblje protekla tri mjeseca), od čega se čak 24,4 milijuna eura odnosi na troškove nastale kroz radove na tri navedena projekta.

Projekti Razvoj Zračne luke Dubrovnik, izgradnja mosta kopno - otok Čiovo i dovršetak projekta "Ulaz u Ploče" - Rekonstrukcija brze ceste i izgradnja spojne ceste za luku Ploče i grad Ploče do sada nisu bili dio Operativnog programa jer su ulaganja, sukladno prioritetima prometne politike EU u razdoblju koje obuhvaća Operativni program Promet, bila usmjerena na unaprjeđenje i modernizaciju željezničke infrastrukture i unutarnje plovidbe - rijeka i riječnih luka.

Međutim, Ministarstvo je zbog poteškoća nastalih u provedbi nekoliko ključnih projekata predviđenih u programu zatražilo od Europske komisije izmjenu Operativnog programa kako bi se izbjeglo propadanje dodijeljenih sredstva iz fondova EU i povećala stopa iskorištenosti sredstava dodijeljenih za razvoj prometnog sektora. Stoga su sredstva iz jedne prioritetne osi preusmjerena u novu, dodanu četvrtu prioritetnu os u koju su uvršteni projekti Zračne luke Dubrovnik, mosta Čiovo i Ulaza u luku Ploče, projekte koji su bili spremni za povlačenje sredstava.

Uz to, izmjenom su uvedene i dodatne prihvatljive aktivnosti za pripremu projekata unutar prve prioritetne osi, čime je stvorena mogućnost za financiranje pripreme projektne dokumentacije za projekte u svim prometnim sektorima kako bi bili imali spremnih projekata za povlačenje 1,3 milijarde eura, koliko je za sektor prometa predviđeno  u razdoblju 2014. - 2020..

Za razvoj projekata u Operativnom programu Promet 2007. - 2013. koji će, između ostalog, omogućiti razvoj suvremenih prometnih mreža i povećanu dostupnost regija u Hrvatskoj, Europska komisija je dodijelila 278,8 milijuna eura, a Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture je do 2015. godine ugovorilo 76 ugovora/projekata ukupne vrijednosti 585,11 milijuna eura (EU i nacionalni dio) što čini 209% dodijeljenih sredstava OPP-a.

Treba napomenuti kako se radi o iznosu u koji su uvršteni i ukupni iznosi velikih infrastrukturnih projekata, kao primjerice Razvoja Zračne luke Dubrovnik i rekonstrukcije željezničke pruge Dugo Selo - Križevci, koji će se provoditi kroz dva programska razdoblja (2007.-2013. i 2014.-2020.).

Prema tome, procijenjeni postotak ugovorenih projekata samo s prvom fazom iznosi 102,27% alokacije, odnosno 285,13 milijuna eura (75% vrijednosti tog iznosa ugovorena je sekundarna nabava i projekti su u provedbi).

Od ukupno 76 ugovora u OP Prometu: 42% ih je u sektoru željezničkog prometa ukupne vrijednosti 117,73 milijuna eura (radovi i priprema dokumentacija), 2% u sektoru unutarnje plovidbe ukupne vrijednosti 6,75 milijuna eura (priprema dokumentacije), 13% ugovora u sektoru cestovnog prometa ukupne vrijednosti 35,35 milijuna eura (radovi i priprema dokumentacija), 38% u sektoru zračnog prometa ukupne vrijednosti 105,80 milijuna eura (radovi i priprema dokumentacija) i 4% ugovora u sektoru pomorskog prometa ukupne vrijednosti 10,53 milijuna eura (priprema projektne dokumentacije). Do sad je završeno 14 ugovora ukupne vrijednosti 15.328.553,24 eura.
 
FOTOGALERIJA