U akvatoriju pulske luke održana pokazna vježba u slučaju onečišćenja mora „MOLO CARBONE 2015“

 

U skladu sa godišnjim Planom intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Istarskoj županiji, dana 24. studenoga 2015. godine, u razdoblju od 08 do 12 sati, održana je pokazna vježba čišćenja mora u akvatoriju pulske luke pod nazivom „MOLO CARBONE 2015“.

Vježba, koja je obuhvaćala uzbunjivanje, upravljanje incidentom i upotrebu opreme na moru, imala je za cilj unaprjeđenje suradnje i usklađivanje operativnog osoblja, provjeru zapovjednog ustroja, postojanje zadovoljavajuće razine priopćavanja te provjeru opreme nabavljene u sklopu EU projekta HAZADR financiranog iz programa IPA Adriatic CBC 2007-2013 te stjecanje iskustva u rukovanju tom opremom.

Vježba je organizirana od strane Županijskog operativnog centra kod iznenadnog onečišćenja mora Istarske županije (ŽOC) kao tijela odgovornog za provedbu postupka i mjera predviđanja u sprječavanju onečišćenja mora te operativnog vođenja akcija čišćenja i otklanjanja posljedica u slučaju nastanka onečišćenja sukladno Planu intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Istarskoj županiji.

Pored članova i zamjenika Centra sudjelovali su i djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva obrane RH (Obalna straža), Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Lučke kapetanije, županijskih lučkih uprava, Vatrogasne zajednice Istarske županije, Javne vatrogasne postrojbe Pula, tvrtke Dezinsekcija d.o.o. Rijeka te djelatnici Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije.

Scenarij je unaprijed usuglašen bez objavljivanja vremena akcidentnog događaja kako bi se u realnom vremenu provjerila spremnost svih sudionika u vježbi i ispravnost opreme.

Prema scenariju opskrbni brod „Silni“ pri povratku u Pulsku luku doživio je kvar na motoru pri čemu je u more iscurilo pogonsko gorivo što je rezultiralo naftnom mrljom površine oko 100 m2. Vježba je uspješno provedena te utvrđene mogućnosti za daljnje unaprjeđenje i poboljšanje testiranog sustava.