Vlada: Odluka o koeficijentu korekcije za minimalni pristupni paket usluga u 2016. godini

 

Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluku kojom se određuje koeficijent korekcije od 0,4 za minimalni pristupni paket, koji pruža upravitelj infrastrukture za vozni red u 2016. godini.

Naime, sukladno odredbama  Zakona o željeznici Vlada RH može za željeznički prijevoz putnika i tereta, svojom odlukom odrediti manju visinu naknade (smanjenjem koeficijenta korekcije za minimalni pristupni paket) od visine naknade koju je odredio upravitelj infrastrukture za željezničke usluge iz članka 24. stavka 2. Zakona o željeznici, uz prethodno pribavljeno mišljenje regulatornog tijela.

Upravitelj željezničke infrastrukture - HŽ Infrastruktura, svojim je izvješćem o mreži za 2016. godinu objavila osnovnu cijenu u putničkom prijevozu od 5,99 kuna/vlkm + PDV, a u teretnom prijevozu 14,31 kuna/vlkm + PDV čime bi naplatio iznos od 271,0 milijuna kuna + PDV.

S obzirom na tehničko stanje željezničke infrastrukture koja na velikoj većini pruga dopušta operativne brzine bitno manje od projektiranih nije realno očekivati ostvarenje navedenog iznosa od minimalnog pristupa infrastrukturi, već naprotiv, velika je vjerojatnost da će pri takvim uvjetima doći do pada željezničkog prijevoza u Republici Hrvatskoj, što je glavni razlog zbog čega je za vozni red 2015/2016 usvojena primjena koeficijenta korekcije od 0,4.

Sukladno tome, Vlada ovom Odlukom želi postići učinak povećanja unutrašnjeg i međunarodnog prometa putnika i tereta, promjena ravnoteže u prometnom sustavu preraspodjelom prijevoza s cestovnog na željeznički, te razvoja multimodalnog transporta u Republici Hrvatskoj.