Vlada RH: Izmjene uvjeta za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste

 

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod KfW IPEX-Bank GmbH, Frankfurt na Majni te Odluku o izmjeni Odluke o davanju državnog jamstva u korist KfW IPEX-Bank GmbH, Franfurt na Majni, za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o..

Predmetnim izmjenama mijenjaju se uvjeti za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste tako da se rok za korištenje sredstava predmetnog zajma produljuje do 31. ožujka 2016. godine s načinom otplate u 23 polugodišnje rate, od kojih prva dospijeva na 4. godišnjicu, a zadnja na 15. godišnjicu od potpisa Ugovora o kreditu.

Podsjetimo, društvo Hrvatske autoceste i KfW IPEX-Bank Gmbh dana 6. lipnja 2011. godine zaključili su Ugovor o kreditu na iznos od 130 milijuna eura uz uvećanje za kamate i troškove, uz jamstvo Ministarstva financija, za financiranje izgradnje mosta preko rijeke Drave na dionici Beli Manastir - Osijek - Svilaj - Ploče na Europskom koridoru Vc.

Kako izgradnja predmetnog mosta nije bila u skladu s planiranim vremenskim planom izgradnje, društvo Hrvatske autoceste predložilo je banci produljenje roka korištenja sredstava predmetnog zajma i promjenu u rasporedu otplate, što je banka i odobrila.

Za dodatni trošak koji će nastati uslijed dužeg korištenja sredstava kredita obvezat će se Izvođač radova.

Istaknimo da donošenje ovih Odluka neće utjecati na rashode i izdatke Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu i dalje.