Uspješno provedena akcija "Sigurnost na moru 2015"

 

Pojačani nadzor sigurnosti plovidbe u okviru akcije kodnoga naziva „Sigurnost na moru 2015“ proveli su jučer djelatnici svih osam lučkih kapetanija u koordinaciji sa njihove 72 ispostave te Službom za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS) čiji su djelatnici pružali podršku sudionicima akcije dojavama o uočenim područjima pojačanog prometa plovila, uočenim prekršajima u plovidbi, neidentificiranim i identificiranih pomorskim objektima te naročito u slučajevima glisiranja preblizu obale.

Akcija je započela jučer u 10 sati ujutro i provedena je na većem dijelu nadzora sigurnosti plovidbe hrvatskim dijelom Jadrana, a u zadarskom arhipelagu akciju je osobno pratio ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić, dok je njegov zamjenik, Zdenko Antešić akciju pratio na riječkome plovnom području.

Budući da tijekom sezone hrvatskim morem u prosjeku plovi oko 170 tisuća charter plovila,  30 tisuća sportskih i rekreativnih plovila, a u jadranske luke uplovljava ukupno oko 100 tisuća brodova, djelatnici kapetanija i ispostava u jučerašnjoj akciji obavili su brojne preglede više tipova plovila pri čemu su sudionicima u pomorskome prometu uhvaćenima u kršenju propisa izrekli prekršajne kazne u ukupnom iznosu od 173.525,00 kuna, dok su za za brojne uočene manje nedostatke u vidu manjkavostu brodske opreme voditeljima plovila izrekli opomene te ih podsjetili na važnost kako tehničke opremljenosti i ispravnosti plovila, tako i na važnost i potrebu nužne educiranosti u vođenju plovila poradi opće sigurnosti svih sudionika u pomorskome prometu.

I ovom prilikom zabilježen je kao najčešći te ujedno i najopasniji prekršaj prekoračenja najviše dopuštene brzine plovidbe, odnosno glisiranje morem unutar 300 metara od obale, što je iznimno opasna radnja za kupače ali i sve ostale sudionike u pomorskom prometu, budući da je u uskom obalnom pojasu povećana brojnost plovila u pokretu i na sidru koja se teško mogu izbjeći u slučajevima glisiranja i što u konačnici u pravilu rezultira sudarima plovila i naletima na kupače sa često, nažalost, tragičnim posljedicama, stoga se gliserašima u nedopuštenim zonama izriču najviše zakonom dopuštene novčane kazne bez prethodne opomene.

Uz glisiranje blizu obale kao drugi najčešći prekršaj evidentirana je nepotpuna dokumentacija vlasnika plovila, dok su u manjem broju zabilježeni prekršaji i propusti u vidu prekrcanosti plovila, manjkavosti brodske opreme ili nepoznavanje osnovnih propisa i normi u plovidbi morem.

Zaključno se može istaknuti da je sigurnosno stanje u pomorskom prometu dobro te da stalna nazočnost plovila Lučkih kapetanija daje pozitivne rezultate, stoga će kapetanije nastaviti sa daljim aktivnostim u okviru pojačanoga nadzora sigurnosti u pomorskome prometu u okviru njihovih nadležnosti.

FOTOGALERIJA


 Tijekom akcije vremenske prilike bile su pogodne za plovidbu, akcija je započela u planiranom vremenu te je uspješno okončana jučer, 2. kolovoza u 19.00 sati do kada u područjima nadzora svih osam lučkih kapetanija nije zabilježen niti jedan teži slučaj nesreće na moru te se analizom ostvarenih rezultata može zaključiti da su svi zadani ciljevi i očekivano dostignuti, o čemu donosimo rezultate u prilogu: