Splitska Kapetanija provela drugu akciju "Sigurnost na moru 2015"

 

Druga akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa „Sigurnost na moru 2015“ provedena je jučer, 23. srpnja na širem splitskom području nadzora sigurnosti plovidbe u koordinaciji sa nadležnim lučkim ispostavama (Omiš, Baška Voda, Makarska, Podgora, Igrane, Milna, Bol, Jelsa, Hvar, Pakleni otoci, Trogir, Rogač, Drvenik Veli i Mali).

U okviru provedene akcije pregledano je 37 plovila, od toga 8 brodova i 29 brodica (17 domaćih i 12 stranih).

Zbog počinjenih prekršaja na moru izdane su dvije opomene te 15 prekršajnih naloga.

Naplaćeni prekršaji u najvećem dijelu odnose se na glisiranje zbog čega je sankcionirano 11 sudionika u pomorskom prometu, dok su ostale kazne izrečene i naplaćene zbog neposjedovanja dokumenata.

Provedenim nadzorom ukupno je naplaćeno 30.100,00 kuna, a djelatnici Lučke kapetanije Split morali su prekinuti akciju u 16.30 sati  zbog sudjelovanja u akcijama traganja i spašavanja koje su u velikome broju uslijedile u splitskom akvatoriju kao posljedica nagloga pogoršanja vremenskih prilika na moru.