Poduzeta akcija spašavanja grčkog tegljača i teglenice kod Mljeta

 

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) koordinirala je danas akciju spašavanja grčkoga tegljača, priključne teglenice i posade na moru kod otoka Mljeta.

Lučka kapetanija Dubrovnik zaprimila je jutros, 24. lipnja u 03.40 sati zahtjev za tegljenjem plovila zbog kvara kormila od zapovjednika grčkoga tegljača naziva „Christos VIII“, grčke zastave, sa priključnom teglenicom i četiri člana posade u plovidbi nedaleko otoka Mljeta, slijedom čega je Središnjica pokrenula akciju pružanja pomoći posadi i plovilu u koordinaciji sa nadležnom dubrovačkom Kapetanijom i Obalnom stražom RH.

U komunikaciji sa zapovjednikom grčkoga tegljača dogovoreno je otpuštanje priključne teglenice kako bi se izbjeglo međusobno oštećivanje sa tegljačem, te je odobrena privremena evakuacija posade za koje je MRCC Rijeka u 06.42 sati organizirala prekrcaj na Jadrolinijin putnički brod naziva „Dubrovnik“, koji je prolazio nedaleko pozicije kvara tegljača.

Grčka posada se nekoliko sati nakonm evakuacije vratila na grčki tegljač kako bi pripremili plovilo za tegalj, a Središnjica je u koordinaciji sa Obalnom stražom RH prema grčkome tegljaču i teglenici uputila m/b „Faust Vrančić“, brod Obalne straže RH koji bi na poziciju trebao doploviti danas do 19.00 sati, odakle je potom predviđeno organizirati tegljenje plovila ukoliko grčka posada samostalno ne otkloni kvar na brodskome kormilu.