Priprema autocesta i državnih cesta za turističku sezonu

 

Hrvatske autoceste u svrhu pripreme autocesta za turističku sezonu i pojačani promet, u cilju sigurnosti svih korisnika, intenzivno izvode radove redovnog i izvanrednog održavanja  autocesta. U tijeku su radovi redovnog održavanja autocesta (obnavljanja vertikalne i horizontalne prometne signalizacije, košnja trave, asfalterski radovi  manjeg obima, kontrola tunelskih sustava te uređenje odmorišta i naplatnih postaja uz autoceste). Od 01. svibnja otvorena su sva odmorišta na autocesti A1. Na odmorištima će kao i svake godine u vrijeme turističke sezone biti instalirani kemijski WC-i kako bi se u danima vršnog opterećenja prometa i smjene turista rasteretili sanitarni čvorovi na benzinskim postajama, caffe barovima i ugostiteljsko-trgovačkim objektima.

S ciljem što uspješnije organizacije prometa tijekom turističke sezone održana je i koordinacija svih nadležnih subjekata u provedbi organizacije prometa (MUP, MPPI, HAK, HRT, DUZS, HAC, HC, ARZ, AZM i Hitna medicinska pomoć HMP) te je utvrđen način organizacije dežurstava žurnih službi MUP-a i HMP-a.

Hrvatske autoceste u prostorijama svojih tehničkih jedinica organizirat će smještaj i obrok timovima hitne medicinske pomoći, a sve u svrhu pravovremenog reagiranja u trenucima nesretnog događaja na autocestama. Smještaj i rasporedi na dionicama autocesta biti će prema zonama u promjeru od 40 km do maksimalno 70 km po jednom timu.

Tijekom turističke sezone posebno će se voditi računa o protočnosti prometa te će u istu svrhu biti pojačana i ophodarska služba  na autocestama.  Izvanredni prijevozi u periodu od 12.06.2015. godine do 13.09.2015. godine za koje će HAC ONC procijeniti da značajnije utječu na odvijanje prometa neće biti dozvoljeni u dane vikenda (petak od 09,00 sati, subota i nedjelja do 20,00 sati) te uoči (od 09,00 do 24,00 sata) i u dane blagdana (od 00,00 sati do 24,00 sata).

Zbog sigurnosti i protočnosti prometa, Uprava prometne inspekcije Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture izdala je zabranu izvođenja svih radova na određenim dijelovima autocesta u vrijeme vikenda  te na dane uoči i na dane blagdana u vremenu od 12. lipnja do 13. rujna. Radovi redovnog i izvanrednog održavanja mogu se izvoditi samo u dane izvan vikenda ili blagdana.  Iznimka su već započeti radovi na izgradnji i rekonstrukciji javnih cesta koji se obavljaju zbog sigurnosti i kvalitete prometa  odnosno radovi koji se nisu mogli zbog vremenskih uvjeta izvoditi prethodnih mjeseci niti su se zbog kompleksnosti mogli završiti do početka turističke sezone.

Preporuka je našim korisnicima da prate prometnu signalizaciju kao i poruke na info-displejima o ograničenju prometa na pojedinim dionicama autoceste kao i obavijesti o eventualnim obilascima. Posebnu pažnju tijekom ljetnih mjeseci treba obratiti na podvelebitsku dionicu autoceste A1, od čvora Sveti Rok do čvora Posedarja,  jer u uvjetima olujnog vjetra kada jačina vjetra prelazi granice iznad kojih postoji opasnost za daljnje odvijanje ukupnog prometa ili skupine vozila, dolazi do privremenog zatvaranja pojedinih dionica autoceste A1.

Također, molimo korisnike da zbog sigurnosti zaustavnu traku koriste samo u izvanrednim situacijama ili zbog kvara vozila. U slučaju kvara na vozilu ili drugog događaja na autocesti potrebno je obilježiti zaustavljeno vozilo te nas odmah kontaktirati putem SOS telefona ili pozivom na besplatni info telefon 0800 0422. U ovom slučaju zaustavljanja na autocesti korisnici se mole da napuste vozilo i pričekaju pomoć iza zaštitne odbojne ograde ili na drugom sigurnom mjestu, te obavezno obuku zaštitni prsluk.

Kako bi svi korisnici autocesta bili na vrijeme informirani o stanju u prometu i mogućim izvanrednim događajima, a naročito u vrijeme turističke sezone, uspostavljena je kontinuirana suradnja s predstavnicima medija, a stalne veze (tijekom cijele godine) postoje između upravitelja autocesta, Hrvatskog autokluba i Hrvatskog radija. Obavješćivanje javnosti o stanju na cestama i regulacijama u vrijeme pojačanog prometa provodi se svakih  60 minuta, a u slučaju izvanrednih situacija odmah.

Sve informacije o privremenim regulacijama na autocestama redovito se objavljuju putem redovitih izvješća HAK-a i na web stranici  Hrvatskih autocesta d.o.o. (HAC).
Molimo korisnike da uključe radioprijamnik u sustav informiranja o stanju u prometu (RDS) kako bi saznali što se događa na autocestama, sve dodatne informacije mogu se dobiti na besplatnom info telefonu 0800 0422.

Radovi na autocestama i državnim cestama u vrijeme vikenda  te na dane uoči i na dane blagdana izvodit će se na sljedećim lokacijama:

Autoceste

A2 Zagreb – Macelj
 •    čvorište Zaprešić, sanacija prijelazni naprava na mostu preko rijeke Krapine (Smjer Macelj)
 •    čvorište Zaprešić, sanacija čvorišta, radovi izvan kolnika- promet u punom profilu

A3 Bregana – Zagreb - Lipovac
 • dionica Bregana - Jankomir (smjer Bregana) sanacija revizijskih okana na zaustavnom traku. Promet će se u dane vikenda, te uoči i na dane blagdana odvijati normalno u dvije prometne trake uz izuzeće zaustavnog traka, a od ponedjeljka do četvrtka jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km/h.
 • dionica Buzin - Kosnica (oba smjera) izgradnja novog čvora Jakuševec. Promet će se odvijati novoizgrađenim servisnim kolnicima čvora s po dva sužena prometna traka u svakom smjeru uz ograničenje brzine od 40 km/h.
 • dionica Kosnica - Ivanja Reka (most Sava - smjer Bregana), sanacija prijelazne naprave na mostu Sava. Promet će se odvijati normalno u dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km/h i izuzeće zaustavnog traka.
 • čvorište Jankomir (smjer Zaprešić), sanacija objekta u čvoru. Promet će se na nadvožnjaku čvora Jankomir (glavni pravac) odvijati suženim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h. Promet iz pravca AC A3 (Bregana) prema AC A2 (Zaprešić) biti će preusmjeren obilazno na polukružno okretanje na Škorpikovu ulicu.
 • dionica Lužani - Slavonski Brod zapad (smjer Zagreb), sanacija kolnika. Promet će se na kolniku u smjeru Lipovca odvijati dvosmjerno s po jednim prometnim trakom za svaki smjer uz ograničenje brzine od 80 km/h.

A4 Goričan - Varaždin - Zagreb
 • dionica Goričan - Novi Marof (oba smjera), sanacija revizijskih okana na zaustavnom traku. Promet će se u dane vikenda, te uoči i na dane blagdana odvijati normalno u dvije prometne trake uz izuzeće zaustavnog traka, a od ponedjeljka do četvrtka jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km/h. Izuzev navedenog za vrijeme predstojećeg vikenda (od 12.06. do 14.06) zbog sanacije revizijskih okana na dionici Novi Marof - Varaždin (smjer Goričan) promet će se odvijati jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km/h u dužini od 1,5 km.
 • dionica Novi Marof - Breznički Hum (smjer Zagreb), sanacija objekta Dugi Vrh. Promet će se odvijati jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80km/h u prvom dijelu turističke sezone.
 • dionica Sveta Helena - Komin (oba smjera), sanacija kolnika. Promet će se odvijati jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km/h tijekom cijele turističke sezone
 • dionica Popovec - Sveta Helena (smjer Goričan), sanacija kolnika. Promet će se odvijati jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km/h tijekom cijele turističke sezone.

A5 Beli Manastir - Osijek - Svilaj
 • dionica Osijek - Đakovo (smjer Osijek), sanacija revizijskih okana na zaustavnom traku. Promet će se u dane vikenda, te uoči i na dane blagdana odvijati normalno u dvije prometne trake uz izuzeće zaustavnog traka, a od ponedjeljka do četvrtka jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km/h.

A6 Zagreb - Rijeka
 • dionica Novigrad - Karlovac (smjer Zagreb), sanacija pokosa i klizišta. Promet će se odvijati normalno u dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km/h i izuzeće zaustavnog traka.
 • dionica Kikovica - Čavle (smjer Rijeka) izgradnja PUO Cernik. Promet će se u dane vikenda, te uoči i na dane blagdana odvijati normalno u dvije prometne trake uz izuzeće zaustavnog traka, a povremeno od ponedjeljka do četvrtka jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km/h.
 • naplatna postaja Grobnik, sanacija staza na naplatnoj postaji. Za promet će se zatvarati po jedna staza naplatne postaje ovisno o gustoći prometa tijekom drugog dijela turističke sezone.
 • dionica Kikovica - Oštrovica (smjer Rijeka). Promet će se u dane vikenda, te uoči i na dane blagdana odvijati normalno u dvije prometne trake, a u periodu od 4 dana krajem mjeseca lipnja ili početkom mjeseca srpnja od ponedjeljka do četvrtka jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km/h.
 
A11 Zagreb - Sisak
 • dionica Buševec - Lekenik (oba smjera), otklanjane nedostataka. Promet će se u dane vikenda, te uoči i na dane blagdana odvijati normalno u dvije prometne trake,  a povremeno i po potrebi od ponedjeljka do četvrtka jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km/h.

Državne ceste

DC1 - obnova kolnika na dionici L.Petrovo Selo-Prijeboj  

DC50 -  sanacija mosta Čovići

DC100 - dionica Vodice – Orlec,

DC105 - dionica Lopar – Rab

DC32 -dionica Gerovo-Parg, sanacija odrona Smrečje

DC201 - dionica Buzet – g.p. Požane, izvanredno održavanje

DC75 - obnova kolnika na dionici Dajla-Novigrad

DC33 - obnova kolnika na dionici Tomislavove ulice u Kninu

DC39 - Granični prijelaz „Aržano“

DC1- rekonstrukcija raskrižja državne ceste s LC67014 u Hrvacama

DC8 - dionica Živogošće – Ploče, Betterment II -

DC7 - obnova kolnika državnih cesta na području TI Osijek državna cesta dionice br. 005 i br. 006,      obilaznica Grada Đakova, duljine 7,46 kilometara

DC7 - obnova kolnika na dionici 007 (Velika Kopanica/A3/-GP Slavonski Šamac/gr.BiH)

D8 - denivelacija križanja državne ceste i županijske ceste ŽC 6039 u naselju Bibinje

D106 - izgradnja državne ceste prolaz kroz Pag

D 118 -  izgradnja pristupne ceste do pomorsko putničkog terminala u Vela Luci

D8 - rekonstrukcija državne ceste dionica Kaštel Sućurac - Plano , poddionica Kaštel Gomilica -           Kaštel Stari (LOT 2)

D1 -  rekonstrukcija državne ceste dionica Podi - Križice, spoj mjesta Dugopolje na D1

D70 - Rekonstrukcija državne ceste dionica Gata - Omiš, 3. poddionica