Zamjenik ministra Antešić sudjelovao na sastanku Vijeća ministara Europske unije za promet, telekomunikacije i energetiku

 

Dvodnevni, 11. i 12. lipnja, sastanak Vijeća Europske unije za promet, telekomunikacije i energetiku održava se u Luxembourgu u sastavu ministara prometa i telekomunikacija.

Izaslanstvo Republike Hrvatske na sastanku Vijeća vodi zamjenik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Zdenko Antešić, a u izaslanstvu su još veleposlanik Goran Štefanić, zamjenik stalnog predstavnika RH (Coreper I), Krešo Antonović, načelnik Sektora elektroničkih komunikacija i pošte u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture te Ana Knez i Viktor Šober iz Stalnog predstavništva RH pri Europskoj uniji.

Prvog dana, 11. lipnja održava se sastanak Vijeća EU u sastavu ministara prometa, kojim predsjedava latvijski ministar prometa Anrijs Matīss, a Europsku komisiju predstavlja Violeta Bulc, povjerenica EK za promet.

Ministri su započeli raspravu s izvješćem o napretku Predsjedništva EU o pravima putnika u zračnom prometu, potvrdivši značajan napredak ostvaren na razini radne skupine i ukazujući na ključna politička pitanja koja traže dodatne napore i fleksibilnost u cilju utvrđivanja stajališta Vijeća.

U području pomorskog prijevoza ministri su raspravili opći pristup o tehničkim zahtjevima za plovila unutarnje plovidbe, što će omogućiti početak pregovora s Europskim parlamentom o ovom prijedlogu usmjerenom harmonizaciji tehničkih standarda koji će se primjenjivati u području unutarnje plovidbe širom Europe.

Vijeće EU raspravljalo je i o izvješću o napretku o tržišnom dijelu četvrtog željezničkog paketa, koji se odnosi na uspostavu jedinstvenog europskog željezničkog prostora u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika i upravljanja željezničkom infrastrukturom. Izvješće potvrđuje dobar napredak tijekom latvijskog Predsjedništva EU, ali poziva i na ulaganje dodatnih napora u cilju prevladavanja različitih stavova država članica.

U okviru rasprave o ovoj točki zamjenik ministra Antešić naglasio je da Hrvatska podržava izvješće o napretku, kao i inicijativu za izmjenu predmetne pravne stečevine. Također, podržavamo izuzeće od obveze dodjela ugovora o javnim uslugama u željezničkom prometu prema načelu javnog natječaja na temelju kriterija veličine tržišta (za države članice čiji je nacionalni putnički željeznički promet manji od 1% od ukupnog europskog prosjeka, izražen u putničkim kilometrima).

Vijeće EU također je prihvatilo informaciju Europske komisije o Izvješću o privremenoj ocjeni okvira politike EU-a za sigurnost cestovnog prometa za razdoblje od 2011. do 2020. godine, te informaciju o postojećem stanju u pogledu prvog CEF-ova poziva za prijavu projekata i dana transeuropske prometne mreže (TEN-T), koji će se održati u Rigi 22. i 23. lipnja 2015.

Predsjedništvo EU izvijestilo je o ishodu Trećeg azijsko - europskog sastanka ministara prometa (ASEM), održanog u Rigi 29. i 30. travnja 2015. Također, Europska komisija izvijestila je o trenutačnom stanju u vezi s Glavnim planom zajedničkog poduzeća Shift2Rail. Na kraju ovoga dijela sastanka Vijeća nadolazeće luksemburško Predsjedništvo EU predstavilo je program rada u svojem razdoblju predsjedavanja (srpanj-prosinac 2015. godine) u području prometa.

Nakon završetka sastanka Vijeća EU u sastavu ministara prometa održan je 1. Ministarski sastanak Istočnog partnerstva o digitalnom gospodarstvu, pod zajedničkim predsjedavanjem latvijskog ministra prometa Anrijsa Matīssa i potpredsjednika Europske komisije Andrusa Ansipa.

Cilj je ovoga ministarskog sastanka raspraviti izazove i mogućnosti digitalnog gospodarstva Istočnog partnerstva, budući da se brojni izazovi u ostvarivanju jedinstvenoga digitalnog tržišta mogu cjelovito sagledati samo u okviru širega europskog konteksta, što je bilo zacrtano i deklaracijom sa skupa na vrhu Istočnog partnerstva u Vilniusu u studenome 2013. godine. Na sastanku su se, osim predstavnika država članica EU, okupili i predstavnici Armenije, Azerbajdžana, Bjelorusije, Gruzije, Moldove i Ukrajine. Na kraju sastanka donesena je deklaracija koja će omogućiti politički okvir za suradnju u pitanjima digitalnog gospodarstva.

Drugog dana, 12. lipnja održan je sastanak Vijeća EU u sastavu ministara telekomunikacija. Sastanku je prethodio ministarski doručak na kojem su ministri razmijenili mišljenja o preostalim otvorenim pitanjima u vezi sa zakonodavnim prijedlogom o jedinstvenom europskom tržištu elektroničkih komunikacija (tzv. TSM Uredba), i to ponajprije o pitanjima roaminga i mrežne neutralnosti.

Na početku sastanka ministri su podrobno raspravili Strategiju jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu (DSM Strategija), na temelju uvodne prezentacije koju je predstavio potpredsjednik Europske komisije Andrus Ansip. U sklopu ove rasprave zamjenik ministra Antešić naglasio je da Hrvatska podržava DSM Strategiju jer se naši digitalni prioriteti uvelike podudaraju s prioritetima i aktivnostima predviđenima ovom Strategijom. Također je istaknuo potrebu prevladavanja digitalnog jaza u stupnju razvijenosti osnovne širokopojasne infrastrukture, kao temelja razvoja svih ostalih komponenata digitalnog ekosustava.

U odnosu na reviziju regulatornog okvira u području elektroničkih komunikacija osobito je važno da se u izradi zakonodavnih prijedloga u najvećoj mogućoj mjeri uzmu u obzir mišljenje i stav BEREC-a. Hrvatska načelno podržava "europsku inicijativu za slobodan protok podataka" te ukazuje na potrebu izrade nacionalnog regulatornog okvira za računalstvo u oblaku (cloud). Predsjedništvo EU sažet će glavne naglaske ove rasprave u pismu koje će uputiti predsjedniku Europskog vijeća, za potrebe sjednice Europskog vijeća krajem lipnja.

Vijeće EU prihvatilo je opći pristup za interoperabilna rješenja za europske javne uprave, poduzetnike i građane (ISA 2), kako bi se omogućio početak pregovora s Europskim parlamentom o ovom prijedlogu, u cilju njegove primjene od 1. siječnja 2016. godine.

Predsjedništvo EU predstavilo je ministrima izvješće o napretku o lakšem pristupu internetskim stranicama tijela javnog sektora, što bi trebalo značajno pridonijeti jačanju jedinstvenog digitalnog tržišta, i to omogućivanjem pristupačnijih internetskih stranica, većem zapošljavanju i boljim tržišnim uvjetima.

Vijeće EU donijelo je zaključke o prijenosu upravljanja funkcijama Tijela za dodjelu mrežnih brojeva na internetu (IANA) na zajednicu više dionika. Donošenjem ovih zaključaka šalje se jasna poruka cijeloj zajednici više dionika kako EU podupire razvoj ovoga procesa koji je od velike važnosti za buduće upravljanje internetom. Nadalje, prihvaćene su dvije informacije Predsjedništva EU – o trenutačnom stanju prijedloga Direktive o mjerama za osiguranje visoke zajedničke razine sigurnosti mreža i podataka širom Unije (tzv. NIS Direktiva) i o trenutačnom stanju prijedloga TSM Uredbe. U vezi s ovim zakonodavnim prijedlogom Predsjedništvo EU izvijestilo je o raspravi provedenoj na ministarskom doručku, naglasivši potrebu postizanja kompromisa između Europskog parlamenta i Vijeća EU, u cilju konačnog ukidanja roaming naknada i donošenja ujednačenih pravila otvorenog interneta u cijeloj EU. Latvijsko Predsjedništvo EU iskazalo je spremnost poduzeti dodatne napore kako bi se postigao konačan dogovor i prije sastanka Europskog vijeća krajem lipnja, te će u tom smislu pripremiti novi kompromisni tekst prijedloga TSM Uredbe. Također, povjerenik EK za digitalno gospodarstvo i društvo Günther Oettinger, u ime Europske komisije, izrazio je uvjerenje da je moguće uskoro očekivati i četvrti trijalog s Europskim parlamentom o ovom prijedlogu.

Na kraju drugog dijela sastanka Vijeća nadolazeće luksemburško Predsjedništvo EU predstavilo je program rada u svojem razdoblju predsjedavanja (srpanj-prosinac 2015. godine) u području elektroničkih komunikacija.