Zabrana radova na cestama i autocestama tijekom turističke sezone

 

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture donijelo je Rješenje o privremenoj zabrani radova na određenim dijelovima autocesta i državnih cesta za vrijeme trajanja glavne turističke sezone u razdoblju od 12. lipnja do 13. rujna 2015. godine.

Privremeno se zabranjuje obavljanje bilo kakvih radova, osim nužnih aktivnosti na redovnom održavanju određenih javnih cesta, u vrijeme vikenda (petkom, subotom i nedjeljom) te uoči i na dane blagdana, tijekom trajanja turističke sezone.

Iznimno su, u određenom dijelu sezone, dozvoljeni radovi koji se obavljaju na autocestama i državnim cestama radi dovršenja započetih radova te izgradnje i rekonstrukcije javnih cesta.

Privremene zabrane uvedene su radi sigurnog i nesmetanog odvijanja prometa u turističkoj sezoni 2015. godine, a u cilju osiguranja veće protočnosti i sigurnosti cestovnog prometa i cesta.

Naime, uvidom u stvarno stanje redovnog i izvanrednog održavanja i izgradnje  javnih cesta, tijekom svibnja i lipnja mjeseca ove godine, te funkcioniranja jedinstvene mreže autocesta i državnih cesta ove turističke sezone, i temeljem pismenih zahtjeva trgovačkih društava koja upravljaju pojedinim javnim cestama,  bilo je potrebno na pojedinim dionicama  odobriti radove u dijelu ili u tijeku cijele turističke  sezone  uz obvezu praćenja cestovnog i drugog prometa u širem području, te  uz mogućnost zaustavljanja radova i povećanja protočnosti cestovnog prometa  ako se za to ukaže potreba.

S obzirom da pojedine državne ceste i autoceste čine jedinstveni sustav cesta za tranzitni promet na glavnim turističkim pravcima  sa širim područjem grada Zagreba kao najprometnijim dijelom sustava, bilo je potrebno rješenjem obvezati upravljače javnim cestama i grad Zagreb na međusobno usklađenje zaobilaznih pravaca, a posebno u zapadnom dijelu grada Zagreba.

Nadalje, uzevši u obzir nedovršene radove na sanaciji prijelaznih naprava u širem okruženju grada Zagreba  bilo je nužno  naložiti posebnu pažnju kod formiranja kolona i  zaštite začelja kolona  iz svih pravaca i smjerova, posebno u širem području  grada Zagreba.

Isto tako, imajući u vidu i zastoje u prometu iz prethodnih godina te tijekom vikenda na početku svibnja ove godine, uočena je potreba za dodatnim aktivnostima za osiguranje protočnosti prometa uz zadržavanje najviših standarda za sigurnost prometa posebno na dionicama autocesta i poglavito u zonama radova na prilazima Gradu Zagrebu i u širem okruženju  spoja kontinentalne i  obalne dionice autoceste A1 (kod tunela Sv. Rok).

Sukladno minimalnim dopuštenim  brzinama za autoceste  iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisani su geometrijski elementi na mjestima posebne regulacije za  minimalnu brzinu od 80 km/sat, tako da bude omogućena čim veća propusnost  autocesta.