OBAVIJEST: Obavljeni inspekcijski nadzori taxi prijevoza na području nekoliko gradova u razdoblju od 22. do 24. svibnja

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM INSPEKCIJSKOM NADZORU NA PODRUČJU GRADA KNINA I OKOLICE

Dana 22. svibnja Inspekcija cestovnog prometa izvršila je inspekcijski nadzor obavljanja autotaksi prijevoza putnika i neregistriranog prijevoza putnika na području Grada Knina i okolice.

Tom prilikom su pregledana tri vozila domaćih registarskih oznaka. Utvrđen je jedan prekršaj iz Zakona o prijevozu u cestovnom prometu te je izrečena upravna mjera privremenog isključenja vozila iz prometa, kao i prekršajna kazna u visini od 5.000,00 kuna.

S obzirom na stanje utvrđeno postupanjem inspektora, Inspekcija cestovnog prometa će i nadalje provoditi slične nadzore na tom području, te u slučaju nepravilnosti poduzimati zakonom propisane upravne i prekršajne mjere.


IZVJEŠĆE O PROVEDENOM INSPEKCIJSKOM NADZORU NA DUBROVAČKOME PODRUČJU

Dana 22. svibnja Inspekcija cestovnog prometa izvršila je inspekcijski nadzor obavljanja cestovnog prijevoza tereta i putnika na odmorištu Bistrina, na državnoj cesti od GP. Zaton prema Dubrovniku. Inspekcijski nadzor je proveden u suradnji sa službenicima prometne policije Policijske uprave Dubrovačko neretvanske, vagarima Hrvatskih cesta – ispostava Split te djelatnicima Centra za vozila Hrvatske.

Tom prilikom inspektori cestovnog prometa su pregledali sedam vozila domaćih registarskih oznaka. Utvrđena su tri prekršaja iz Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, a temeljem istog slijedi poduzimanje upravnih i prekršajnih mjera. Također su utvrđena i tri prekršaja iz Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu,te slijedi daljnje postupanje inspektora.

S obzirom na stanje utvrđeno postupanjem inspektora, Inspekcija cestovnog prometa će i nadalje provoditi slične nadzore na tom području, te u slučaju nepravilnosti poduzimati zakonom propisane upravne i prekršajne mjere.

Također će se nastaviti provođenje zajedničkih akcija u suradnji sa drugim nadležnim tijelima, ovlaštenim za nadzor.


IZVJEŠĆE O PROVEDENOM INSPEKCIJSKOM NADZORU NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA

Dana 23. svibnja Inspekcija cestovnog prometa izvršila je inspekcijski nadzor obavljanja autotaksi prijevoza putnika i povremenog prijevoza putnika na području Grada Dubrovnika, a posebice luke Gruž, tijekom pristajanja kruzera.

Tom prilikom je pregledano sedam vozila domaćih registarskih oznaka. Utvrđena su tri prekršaja iz Zakona o prijevozu u cestovnom prometu te su poduzete odgovarajuće upravne i prekršajne mjere.

S obzirom na stanje utvrđeno postupanjem inspektora, Inspekcija cestovnog prometa će i nadalje provoditi slične nadzore na tom području, te u slučaju nepravilnosti poduzimati zakonom propisane upravne i prekršajne mjere.

Aktivnosti Inspekcije cestovnog prometa u tom smislu, će u razdoblju turističke sezone biti pojačane te provođene u suradnji sa drugim nadležnim tijelima.


IZVJEŠĆE O PROVEDENOM INSPEKCIJSKOM NADZORU NA PODRUČJU GRADA ZADRA

Sukladno Godišnjem programu rada Službe inspekcije cestovnog prometa, u dane 22./23. svibnja i 23./24. svibnja održala se akcija inspekcijskog nadzora taxi prijevoza putnika na području grada Zadra.

U akciji su sudjelovala četiri inspektora cestovnog prometa koji su obavljali nadzor sukladno ovlastima iz Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta, te Prekršajnog zakona, kojom prilikom je nadzirano ukupno 12 vozila, a utvrđeno je ukupno četiri prekršaja, od toga tri prekršaja temeljem članka 26. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, jedan prekršaj temeljem članka 13. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu te je izdano jedno upozorenje.

Za navedene prekršaje, inspektori će poduzeti zakonom propisane prekršajne i upravne mjere.