Potpisana tri Ugovora o sufinanciranju projekata županijskih lučkih uprava Primorsko - goranske županije

 

Ministar Siniša Hajdaš Dončić danas je u sjedištu Primorsko - goranske županije potpisao tri Ugovora o sufinanciranju projekata s ravnateljima županijskih lučkih uprava Primorsko - goranske županije.
 
Ugovor o sufinanciranju projekta „Dogradnja trajektnog pristaništa Valbiska“ potpisao je  s Anđelkom Petrinićem, ravnateljem Županijske lučke uprave Krk. Ugovor o sufinanciranju projekta „Produljenje gata u trajektnoj luci Lopar“ s Vanjom Debelićem, ravnateljem Županijske lučke uprave Rab, a Ugovor o sufinanciranju projekta „Gat za turističke brodove u luci Opatija“ ministar je potpisao sa Zdravkom Debelićem, ravnateljem Županijske lučke uprave Opatija - Lovran - Mošćenička Draga.

„Naše Ministarstvo svake godine dodjeljuje značajna sredstva za sufinanciranje niza projekata županijskih lučkih uprava. Samo u ovoj godini za ukupno 12 županijskih lučkih uprava diljem Jadrana bit će dodijeljeno ukupno 23 milijuna kuna. Od 2012. godine, Ministarstvo je ukupno za projekte izgradnje, sanacije i rekonstrukcije postojeće lučke infrastrukture te njihovu modernizaciju i obnovu, ali i izgradnju ribarske infrastrukture županijskih lučkih uprava dodijelilo 91 milijun kuna. Ovisno o potrebama stanovnika pojedinih gradova i općina te dugoročnim planovima razvoja županijskih lučkih uprava projekti obuhvaćaju gradnju ili dogradnju trajektnih pristaništa, proširivanje postojećih ili gradnju novih gatova, rekonstrukciju i dogradnju lukobrana, gradnju novih ili proširenje postojećih gatova za veći prihvat plovila, sve do uređenja obalnog pojasa ili sanacije operativnih obala. Sve te investicije od velikog su gospodarskog značaja lokalnih zajednica, a istodobno pridonose povećanju razine sigurnosti pomorskog prometa.“. - naglasio je ministar Siniša Hajdaš Dončić.

Projektom „Dogradnje trajektnog pristaništa Valbiska“ će luka Valbiska dobiti veće trajektno pristanište, treću pristupnu rampu kojom će biti omogućeno istodobno pristajanje tri trajekta s linije Valbiska - Lopar. Riječ je o projektu koji je započeo 2012. godine, a koji je Ministarstvo do sada već sufinanciralo s 8,6 milijuna kuna, a ove godine za taj projekt dodjeljuje milijun kuna. Ukupna procijenjena vrijednost projekta je 15.621.785,39 kuna.

Projektom „Produljenje gata u trajektnoj luci Lopar“ rapska luka dobit će produljenje gata za 50 metara, čime će se dobiti operativna obala za privez trajekata dužine 100 metara. Povećat će se i sigurnost privezivanja trajekata u lošijim vremenskim uvjetima na državnoj liniji Lopar - Valbiska. Ukupna procijenjena vrijednost radova iznosi osam milijuna kuna, od čega Ministarstvo sufinancira projekt s tri milijuna kuna.

Projektom „Gat za turističke brodove u luci Opatija“  bit će sagrađen novi operativni gat kojim će se rasteretiti postojeći dio operativne obale te proširiti i sanirati pristanište radi sigurnijeg priveza i povećanja putničkog prometa luke Opatija. Projekt predstavlja nultu fazu projekta „Dogradnja luke Opatija“, a ukupna procijenjena vrijednost radova je 3.128.800,00 kuna, od čega Ministarstvo sufinancira milijun kuna.

Potpisivanju Ugovora o sufinanciranju projekata županijskih lučkih uprava Primorsko - goranske županije prisustvovali su pomoćnik ministra za pomorstvo Igor Butorac, Zlatko Komadina, župan Primorsko - goranske županije, Ivo Dujmić, gradonačelnik Opatije i Alen Andreškić, načelnik općine Lopar.

Sredstvima koje Ministarstvo dodjeljuje za projekte županijskih lučkih uprava prethodi javni poziv na koji sve županijske lučke uprave kandidiraju projekte u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja. Za ovu je godinu na natječaj zaprimljeno ukupno 27 projektnih prijedloga, kandidiranih od strane 16 županijskih lučkih uprava. Ukupna vrijednost traženih sredstava iznosila je 75,5 milijuna kuna.

Kriteriji odabira u skladu su s politikom Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i uključuju unapređenje kvalitete javnog pomorskog prijevoza u pogledu povezivanja otoka s kopnom i otoka međusobno, stvaranje boljih uvjeta za život na otocima i poticanje gospodarskog razvoja otoka te otklanjanje nedostatka na postojećoj infrastrukturi.

S obzirom da je svake godine velik interes županijskih lučkih uprava i potreba za sufinanciranjem infrastrukture, Ministarstvo razmatra i druge mogućnosti financiranja ovih projekata. U prvom redu kroz fondove Europske unije. Upravo stoga je sredstvima iz Operativnog programa Promet ugovorena izrada Nacionalnog plana razvoja luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja, koji bi trebao biti završen sredinom sljedeće godine.

Takav će plan poslužiti kao temelj za buduća ulaganja u županijske luke i za moguću apsorpciju europskih sredstava iz Operativnog programa Kohezija i konkurentnost za ovu svrhu. Na raspolaganju je 600 milijuna kuna za prioritet povezivanja otoka.