Potpisan ugovor za izradu Master plana integriranog prijevoza putnika i intermodalnog prijevoza tereta na području Sjeverne Hrvatske

 

Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić i varaždinski župan Predrag Štromar potpisali su danas u Varaždinu Ugovor o sufinanciranju projekta izrade Master plana Integriranog prijevoza putnika i intermodalnog prijevoza tereta na području Sjeverne Hrvatske, vrijedan 5.199.600,00 kuna, koji će biti temelj stvaranju novih projekata ulaganja u održiv, djelotvoran, sigurnan i učinkovit prometni sustav sjeverne Hrvatske, a čija će se realizacija moći sufinancirati iz fondova Europske unije. Ovaj generalni plan prometnog razvoja sjeverne Hravtske stvorit će uvjete za uspostavu sustava integriranog prijevoza putnika i intermodalnog prijevoza tereta na području Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije.

„Ugovor za izradu Master plana koji danas potpisujemo s Varaždinskom županijom, kao nositeljem projekta, jedan je deset koje Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture potpisuje s lokalnim i regionalnim upravama i razvojnim agencijama u slijedeća dva tjedna. Vrijednost ovih 10 ugovora ukupno iznosi 43 milijuna kuna, od čega su 85 posto bespovratna sredstva Europske unije, a županije, kao korisnici projekata osiguravaju 15 posto iznosa. Hrvatska u razdoblju 2014.-2020. na raspolaganju ima 1,55 milijardi kuna za projekte koji će proizaći upravo iz ovih Master planova koje rade jedinice lokalne i regionalne uprave. Ti Master planovi bit će evaluirani od strane Jaspersa, zajedničke pomoći Europske komisije, i niti jedan grad i niti jedna županija ne kasni s njihovom izradom.“ - uvodno je pred potpisivanje Ugovora naglasio ministar pomorstva prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić te dodao da nema nikakve prepreke da projekti koji proizađu iz Master planova, a koji će dati odgovore na pitanja rješavanja prometnih problema, kao što su, primjerice, sigurnosti u prometu i prometna zagušenja ne krenu u apliciranje prema fondovima EU.

„Master planovi koji se izrađuju svojevrsni su most između nacionalne Strategije prometnog razvoja i samih projekata koje rade jedinice lokalne i regionalne uprave. One bi kroz izradu takvih dokumenta trebale sagledavati sve postojeće i do sada planirane prometne projekte na svom području kako bi ih se smisleno uklopili u cjelinu s ciljem da zadovolje potrebe građana s jedne strane te budu razvojni za gospodarstvo određenog područja s druge strane.“ - podvukao je ministar i naglasio da je upravo nedostatak takvog načina prometnog promišljanja i planiranja bio razlog da se rade projekti i velika infrastrukturna ulaganja bez podataka o prometu i potrebama građana.
 
„Dosadašnji način planiranja treba mijenjati i zato su Master planovi dokumenti koji će biti polazni za daljnje izrade prometnih studija i u konačnici ulaganja u gradnju prometnica i drugih prometnih sadržaja.“ - zaključio je ministar i čestitao trima županijama što su se međusobno udružile u izradi ovako vrijednog generalnog prometnog plana koji će dugoročno, bez obzira na administrativne podjele županija, pridonijeti boljoj i učinkovitijoj prometnoj povezanosti cijele regije i njezinih građana. Kroz ovo se područje proteže mreža od 297 km željezničkih pruga, 514,5 km državnih, 1.140,50 km županijskih  te 1.278,60 km lokalnih cesta, a u koje Ministarstvo sa svojim resornim poduzećima iz fondova EU u narednih nekoliko godina ulaže oko 500 milijuna eura.
 
 „Zadovoljstvo mi je čestitati vam što ste uspjeli zajedno prijaviti projekt, što ste uključili 66 općina i 12 gradova, toliko dionika, javne i privatne pružatelje usluga, prijevoznike, gospodarstvenike, a što je najvažnije i neprofitne udruge. Upravo je to ideja Master plana, prepoznati logičnu povezanu regiju i pronaći način na koji je povezati, a sve s ciljem kraćeg, sigurnijeg, udobnijeg i okolišno prihvatljivijeg načina putovanja i prijevoza.“ - izrazio je ministar.

Upravo je o tome govorio i varaždinski župan Predrag Štromar, koji je rekao kako je glavni cilj ovog projekta brzo napraviti takav javni prijevoz koji će biti 30 posto jeftiniji, a do svih gradova i županija imat će dvostruko više linija za građane. „To se neće odmah riješiti ovim Master planom, ali ono što je važno reći je to da je nemoguće realizirati te projekte bez ovakvog generalnog i strateškog dokumenta. On će dati odgovore na sve naše upite, kako ostvariti vozne redove između vlakova i autobusa, kolika bi trebala biti cijena, što bi trebala uključivat te sve ono što čini koordinirani integrirani prijevoz za putnike.“ - objasnio je Štromar i dodao da će trebati izgraditi nova stajališta, ugibališta, ceste, ali i da željeznička mreža, iako postoji, nije dovoljno korištena te se nada da će upravo ovaj Master plan pokazati i to da željeznicu moraju koristiti puno više.

Varaždinska, Međimurska i Koprivničko - križevačka županija utvrdile su kako je od vitalnog interesa za održivi razvoj županija, a posebice održivi gospodarski razvoj i zaštitu okoliša, potrebno osigurati dobru mobilnost stanovništva na području cijele regije, kao zajedničkog prometno funkcionalnog područja, stoga su tri županije 23. travnja 2014. godine sklopile sporazum o partnerstvu na temelju kojeg će zajednički raditi na projektu, a nositelj projekta bit će Varaždinska županija. 

Potpisivanju Ugovora, kojim će se izraditi Master plan kao generalni prometni plan za dugoročno prometno planiranje područja sjeverne Hrvatske koje te tri županije obuhvaćaju, prisustvovali su i župani Koprivničko - križevačke županije Darko Koren te župan Međimurske županije Matija Posavec, koji će s Varaždinskom županijom nakon ovog ugovaranja supotpisati i zajednički partnerski ugovor.

Ugovorima za izradu Master planova, vrijednim 43 milijuna kuna, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture kroz Operativni program Promet 2007.-2013. dodjeljuje sredstva lokalnim i regionalnim upravama i samoupravama, a prvi takav ugovor za realizaciju Glavnog plana razvoja riječkog prometnog pravca u vrijednosti 3,5 milijuna kuna potpisan je u Rijeci krajem veljače 2015. godine. Tijekom slijedeća dva tjedna potpisat će se i preostalih osam ugovora, od Slavonije do Dubrovnika, s Karlovačkom, Dubrovačko - neretvanskom i Brodsko - posavskom županijom, gradovima Šibenikom, Vinkovcima i Zadrom te s Regionalnom razvojnom agencijom Slavonije i Baranje d.o.o. i Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., koji će  izrađivati Master planove, kao mostove od Strategije do projekata koje će aplicirati prema fondovima EU, za  koje je u razdoblju 2014. – 2020. predviđeno 1,55 milijardi kuna.