Obavljen višednevni inspekcijski nadzor taxi prijevoza na području grada Splita

 

Sukladno Godišnjem programu rada Službe inspektori cestovnog prometa održali su akciju inspekcijskog nadzora taxi prijevoza putnika na području grada Splita.

Akcija koju je na gradskom području provodilo pet inspektora trajala je nekoliko dana, odnosno od 24. do 26. travnja te je provođena sukladno ovlastima iz Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta, te Prekršajnog zakona.

Akcijom je nadzirano ukupno sedam vozila, te je sačinjeno isto toliko zapisnika i utvrđeno je ukupno tri prekršaja, od čega je utvrđeno da su dva prekršaja počinjena temeljem članka 26. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 82/13), jedan prekršaj odnosio se na neimanje dozvole u vozilu, zatim slijedeći prekršaj se odnosio na neimanje ispita iz poznavanja kulturnih znamenitosti, dok je jedan prekršaj počinjen temeljem članka 14. st .1. istog Zakona, a odnosio se na obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu bez licencije.

Za navedene utvrđene prekršaje slijede zakonom propisane upravne i prekršajne mjere.

PRILOG
 
ZBIRNA TABLICA NADZORA AUTOTAKSI PRIJEVOZA U SPLITU PROVEDENIH OD 24.-26.04.2015. (.xlsx)