Vlada: Zakon o potvrđivanju Ugovora između RH i EBRD-a o izmjenama i dopunama Ugovora o jamstvu između RH i EBRD za financiranje Projekta obnove infrastrukture luke Split

 

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj o izmjenama i dopunama Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta obnove infrastrukture luke Split, s Nacrtom konačnog prijedloga Zakona, a kojim se potvrđuje međunarodni Ugovor između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj o izmjenama i dopunama Ugovora o jamstvu.

Utvrđuje se da će u okviru Projekta obnove infrastrukture luke Split Lučka uprava Split sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske, vlastitim sredstvima i zajmom EBRD-a (u ukupnom iznosu od 24,4 milijuna EUR-a) financirati izgradnju vanjskih vezova na lukobranu u Gradskoj luci Split.

Projekt obnove infrastrukture luke Split podrazumijeva proširenje i obnovu dvaju putničkih vezova na vanjskoj strani lukobrana u bazenu Gradska luka na lučkom području Lučke uprave Split radi prihvata međunarodnog linijskog prometa, kao i većih brodova na kružnim putovanjima.

Zakon se donosi po hitnom postupku budući da je njegovo stupanje na snagu pretpostavka za stupanje na snagu Ugovora o jamstvu čime se omogućuje korištenje zajma.

Osnovni Ugovor o zajmu, te Ugovor o jamstvu za financiranje Projekta obnove infrastrukture luke Split potpisani su 17. prosinca 2012. godine., a 19. travnja 2013. godine Hrvatski sabor donio je Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između RH i EBRD-a za financiranje Projekta obnove infrastrukture luke Split, na temelju čega su stvoreni svi preduvjeti za konzumiranje navedenog zajma.

Izmjene i dopune Ugovora o jamstvu i izmjene i dopune Ugovora o zajmu zatražene su iz razloga što trenutna sredstva koja su na raspolaganju Lučkoj upravi Split nisu dostatna za cjelokupnu implementaciju projekta. Lučka uprava Split zatražila je od EBRD-a u odnosu na prvotno odobreni iznos od 18.8 milijuna EUR-a dodatni iznos sredstava od 5.6 milijuna EUR-a za potrebu implementacije  projekta obnove infrastrukture luke Split.