Vlada: Usvojen Plan građenja i održavanja državnih cesta za 2015. godinu

 

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju suglasnosti društvu Hrvatske ceste na Plan građenja i održavanja državnih cesta za 2015. godinu.

Predmetnim Planom predviđena su ulaganja u iznosu od 1.733.374.000,00 kuna pri čemu su financijska sredstva za građenje državnih cesta, u odnosu na prošlu godinu, povećana za 237.369.000,00 kuna.

Planom se predviđaju i radovi poboljšanja i obnove, a odnose se na izvanredno i investicijsko održavanje te investicije u betterment. Za realizaciju istih planirana su sredstva umanjena za 184.287.000,00 kuna u odnosu na 2014. godinu.

Financijska sredstva za radove redovnog održavanja također su smanjena, za razliku od prošle godine, i to za 75.200.000,00 kuna.

Sukladno navedenom, ukupna ulaganja u građenje i održavanje državnih cesta u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu smanjena su za 22.118.000,00 kuna.

Plan građenja i održavanja državnih cesta za 2015. godinu u planiranom iznosu investicijskih ulaganja u državne ceste (u ukupnom iznosu od 968.574.000 kuna) sadrži i 20 projekata u čijem se financiranju očekuje i sudjelovanje Europske unije kroz korištenje fondova.

Navedene projekte Hrvatske ceste su u Planu predvidjele iznosom od 300.164.000 kuna, od čega je procijenjeno da će 261.037.000 kuna biti bespovratna sredstva Europske unije.