EENC - EUROPSKA USLUGA ELEKTRONIČKE NAPLATE CESTARINE

Odluka Europske komisije 2009/750/EZ od 8. listopada 2009. godine definira Europsku uslugu elektroničke naplate cestarine (EENC)  i elemente potrebne za provedbu Direktive Europske unije 2004/52/EZ o interoperabilnosti. Cilj Odluke o EENC-u je postizanje interoperabilnosti elektroničkih sustava naplate cestarine koji se koriste u Zajednici čime će korisnici u budućnosti sklopiti s Pružateljem usluge EENC jedan korisnički ugovor, a cestarinu će plaćati putem jednog jedinog ENC uređaja.

Odluka 2009/750/EZ nadalje propisuje da će svaka Članica EU, koja ima ili namjerava uvesti elektroničku naplatu cestarine na svom teritoriju, voditi nacionalni elektronički upisnik s podacima i informacijama o području cesta na kojima postoji usluga EENC, podacima o Subjektima za naplatu cestarine nadležnima za određeno područje, podacima o Pružateljima usluge EENC, ukoliko takvi postoje, a koji sa Subjektima za naplatu cestarine imaju sklopljen ugovor, posebice o Pružateljima usluge EENC registriranima u zemljama Članicama EU.

Direktiva Europske unije 2004/52/EZ
Odluka Europske komisije 2009/750/EZ

Zakon o cestama donesen u srpnju 2011. godine i njegove izmjene iz svibnja 2013. (NN 54/13) uveli su članke 10. do 15. kojima se  propisi Republike Hrvatske usklađuju s odrednicama Direktive EU 2004/52/EZ te Odluke Europske komisije 2009/750/EZ.

U svibnju 2013. godine Ministarstvo prometa donijelo je Pravilnik o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti čija odredba u članku 8. propisuje da su Hrvatske autoceste d.o.o. i koncesionari obvezni najkasnije 5 godina od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji u potpunosti ispuniti tehničke zahtjeve iz članka 4. i elemente interoperabilnosti iz članka 5. Pravilnika te osigurati uvjete da s ovlaštenim pružateljem usluge EENC-a u Europskoj uniji mogu sklapati ugovore i omogućiti plaćanje cestarine na način propisan Zakonom o cestama.

Gore navedenim propisima definiran je regulatorni okvir za uspostavljanje nacionalne interoperabilnosti, a potom i europske usluge elektroničke naplate cestarine (EENC).

Zakon o cestama NN 84/11 i NN 54/13
Pravilnik o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti  NN 74/13


Nacionalni elektronički upisnik područja Europske usluge elektroničke naplate cestarine (EENC)

Sukladno čl. 19. Odluke EK 2009/750/EZ, Članice su dužne voditi nacionalni elektronički upisnik  koji sadrži informacije o području pod elektroničkom naplatom cestarine na svom teritoriju kao i podatke o ovlaštenim Pružateljima usluge EENC koji imaju sjedište u toj Članici EU.

Sukladno čl. 13. Zakona o cestama NN 84/11, Hrvatski nacionalni upisnik područja usluge EENC vodi Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske.

Nacionalni upisnik sadrži sljedeće informacije:

A) Područje primjene usluge EENC na teritoriju Republike Hrvatske, uključujući informacije o:
- pripadajućim subjektima za naplatu cestarine, (pružateljima usluge EENC)
- tehnologiji naplate cestarine u upotrebi
- kontekstu cestarine (određivanju visine cestarine)
- domeni usluge EENC (izjavu o području primjene EENC-a)
- izjavi Subjekata za naplatu cestarine (Hrvatskih autocesta d.o.o., odnosno koncesionara)  o uvjetima sklapanja ugovora s pružateljem usluga EENC-a.

Područje primjene elektroničke naplate cestarine koje spada pod opseg Direktive 2004/52/EZ o interoperabilnosti u Republici Hrvatskoj podrazumijeva sljedeće autoceste, ceste i objekte:
 
Oznaka
autoceste
/ceste
Opis
autoceste/ceste/ objekta
 i područja pod naplatom
SUBJEKT
ZA NAPLATU
Duljina autocesta/ cesta/ objekta pod naplatom (km)
A1 Zagreb (čvorište Lučko, A3)- Karlovac (pristupna cesta čvor Novigrad – Netretić) - Bosiljevo 2
 
Pod naplatom:
Zagreb – Bosiljevo 2
 
AUTOCESTA
RIJEKA-ZAGREB d.d.
 
 
65,25
A1 Zagreb (čvorište Lučko, A3)- Karlovac- Bosiljevo- Split- Ploče- Opuzen- granica Republike Bosne i Hercegovine, te granica Republike Bosne i Hercegovine- Dubrovnik
 
Pod naplatom:
Čvorište Bosiljevo- Split- čvorište Karamatići
HRVATSKE
 AUTOCESTE  d.o.o.
415,2
DC76 Spojna cesta Zagvozd – tunel Sv.Ilija-  Baška Voda
 
Pod naplatom:
Tunel Sv.Ilija na spojnoj cesti DC76
HRVATSKE
AUTOCESTE  d.o.o.
4,25
A3 G.P. Bregana (granica Rep. Slovenije) – Zagreb – Sl. Brod – G.P. Bajakovo (granica Rep. Srbije)
 
Pod naplatom:
G.P. Bregana- čvorište Jankomir
Čvorište Ivanja Reka- Sl. Brod- G.P. Bajakovo (granica Rep. Srbije)
HRVATSKE
AUTOCESTE  d.o.o.
279,79
A4 G.P. Goričan (granica Rep. Mađarske) – Varaždin – Zagreb (čvorište Ivanja Reka, A3)
 
Pod naplatom:
G.P. Goričan (granica Rep. Mađarske) – Varaždin – čvorište Popovec
HRVATSKE
AUTOCESTE  d.o.o.
90,41
A5 G.P. Branjin Vrh (granica Republike Mađarske) – Beli Manastir – Osijek – Đakovo – čvorište Sredanci (A3) – G.P. Svilaj (granica Republike Bosne i Hercegovine)
 
Pod naplatom:
Čvorište Osijek- čvorište Sredanci (A3)- čvorište Svilaj
HRVATSKE
AUTOCESTE  d.o.o.
56,1
A6 Bosiljevo 2 (A1) – Delnice – Rijeka (čvorište Orehovica, A7)
 
AUTOCESTA
RIJEKA-ZAGREB d.d.
81,25
A7 G.P. Rupa (granica Rep. Slovenije) – Matulji – Diračje - Orehovica
 
Pod naplatom:
G.P. Rupa (granica Rep. Slovenije) – Matulji
AUTOCESTA
RIJEKA-ZAGREB d.d.
 
 
16,27
 
DC102 Most Krk i pristupne ceste
Pod naplatom: most Krk
AUTOCESTA
RIJEKA-ZAGREB d.d.
 
1,70
A8 Čvorište Kanfanar (A9) – Pazin – Lupoglav – čvorište Matulji (A7)
 
BINA-ISTRA d.d. 64,2
A9 Čvorište Umag (D510) – Kanfanar – čvorište Pula (D66)
 
BINA-ISTRA d.d. 76,8
A10 Granica Republike Bosne i Hercegovine – čvorište Ploče (A1)
 
Pod naplatom:
Granica Republike Bosne i Hercegovine – čvorište Ploče (A1)
HRVATSKE
AUTOCESTE  d.o.o.
7,7
A11 Zagreb (čvorište Jakuševec, A3) – Velika Gorica – Sisak
 
Pod naplatom:
Čvorište Velika Gorica jug- čvorište Lekenik
HRVATSKE
AUTOCESTE  d.o.o.
21,2
  UKUPNO   1.180,12

B) Pružatelje usluge EENC registrirani na teritoriju Republike Hrvatske
U Republici Hrvatskoj nema registriranih Pružatelja  usluge EENC


PRILOG

KARTA MREŽE AUTOCESTA - DRUŠTVA ZA AUTOCESTE U REPUBLICI HRVATSKOJ (.pdf)
HAC - Područje primjene EENC-a (.pdf)
HAC - Izjava o području primjene usluge EENC (.pdf)
ARZ - Područje primjene EENC-a (.pdf)
ARZ - Izjava o području primjene usluge EENC (.pdf)
BINA ISTRA - Područje primjene EENC-a (.pdf)
BINA ISTRA - Izjava o području primjene usluge EENC (.pdf)