Vlada: Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Limskom zaljevu

 

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o izmjeni Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Limskom zaljevu, kojom se mijenja naziv ovlaštenika koncesije društva Riviera Adria d.d., koje je promijenilo tvrtku pod kojom posluje, te ona od 1. listopada 2014. godine glasi  Valamar Riviera d.d..

Također, zadužuje se društvo Valamar Riviera d.d. da u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke dostavi ovjerenu zadužnicu na iznos 2 godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade u ukupnom iznosu od 9.992,80 kn.  Ako društvo ne dostavi zadužnicu neće se potpisati Dodatak Ugovoru.

Predmetnom Odlukom ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i infrastrukture da sklopi Dodatak Ugovoru o koncesiji, a u roku od 90 dana od dana donošenja ove Odluke.