OBRAZLOŽENJE - Uredbe o načinu i uvjetima obavljanja sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda

 

Uredbom o načinu i uvjetima obavljanja sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda određuju se način i uvjeti obavljanja sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda radi njihovog sprečavanja u budućnosti, unaprjeđenja sigurnosti plovidbe i smanjenja opasnosti od onečišćenja s brodova, i to:

- pravovremenim pokretanjem sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda radi utvrđivanja njihovog uzroka
- pravovremenim, istinitim i točnim izvješćivanjem o rezultatima sigurnosnih istraga objavom preliminarnih i završnih izvješća ili privremenih izjava
- pravovremenim predlaganjem potrebnih korektivnih mjera objavom sigurnosnih preporuka i praćenjem njihove implementacije od strane onih kojima su preporuke namijenjene


Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu nadležna je provoditi sigurnosne istrage u svrhu utvrđivanja uzroka pomorskih nesreća i nezgoda, objave rezultata provedene sigurnosne istrage i predlaganja mjera radi sprečavanja pomorskih nesreća i nezgoda u budućnosti, unaprjeđenja sigurnosti plovidbe i smanjenja opasnosti od onečišćenja s brodova.

U tom smislu sigurnosne istrage nisu namijenjene pripisivanju krivnje i s tim u svezi utvrđivanju upravnopravne, građanskopravne ili kaznenopravne odgovornosti.