U Zadru je održan godišnji nacionalni seminar inspektora sigurnosti plovidbe i hidro - građevinskih inspektora

 

Godišnji nacionalni seminar inspektora sigurnosti plovidbe i hidro - građevinskih inspektora održan je 4. i  5. prosinca 2014. godine u Zadru.

Tijekom dva dana razmijenjena su iskustva inspektora i raspravljeni svi aspekti obavljanja inspekcijskih pregleda. Obrađene su razne teme kroz predavanja inspektora koji su pohađali međunarodne seminare osposobljavanja za pojedine kategorije inspekcije, poput izmjena propisa SOLAS i MARPOL konvencija, specijalističkih osposobljavanja za pregled tankera, kao i primjena novog ESP koda.

Na seminaru su sudjelovali eksperti HRB-a koji su prezentirali najnovije zahtjeve IMO konvencija što doprinosi boljem razumijevanju i primjeni odredbi tijekom inspekcijskog nadzora brodova.

Voditelji odjela za inspekcijske poslove lučkih kapetanija podnijeli su godišnja izvješća inspekcije pomorske plovidbe.

Hidro - građevinski inspektori raspravljali su o  prijedlogu novog Zakona o pomorskom dobru, efikasnosti prijava  Državnom odvjetništvu, aplikaciji e-inspektor, komunikaciji i suradnji s drugim državnim tijelima, kao i o ujednačavanju kriterija za postupanje po inspekcijskom nadzoru pomorskog dobra.

Svi voditelji odjela hidro-građevinskih inspekcija podnijeli su godišnja izvješća o radu, nakon čega su sudionici analizirali rezultate i donijeli zaključke u svrhu efikasnijeg rješavanja problema u ovom području. Drugi dan seminara hidro-građevinski inspektori obišli su jedno predmetno područje u okolici Zadra.

Inspektorima je predstavljeno i izvješće sa sjednice IMO  93/94 Maritime Safety Committee, kao i Quality Management System Uprave sigurnosti plovidbe. Predstavljeni su i iskustva i rezultati VIMSAS audita, te izmjene i dopune Pariškog memoranduma 28 verzija.

Bitno je napomenuti da je nacionalni seminar važan za prijenos znanja i izobrazbu inspektora što je sukladno europskim  i nacionalnim propisima  kako bi mogli kvalitetno obavljati poslove inspekcijskih pregleda kako stranih, tako i domaćih brodova.