Održano 4. Savjetovanje o uređenju i višenamjenskom korištenju rijeke Save

 

U Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture održano je 4. Savjetovanje o uređenju i višenamjenskom korištenju rijeke Save, koje je Udruga za očuvanje hrvatskih voda i mora - SLAP te Društvo građevinskih inženjera Zagreb organiziralo s ciljem upoznavanja stručne i šire javnosti s problematikom uređenja i korištenja rijeke Save, trenutačnim stanjem voda
i okoliša te realizacijom projekata, a poseban naglasak stavljen je na integralan pristup uređenja cijelog sliva rijeke Save i osvrt na nedavne poplave u regiji.

Savjetovanje održano pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića, pozdravnim govorima otvorili su načelnik Sektora unutarnje plovidbe kap. Janko Brnardić u ime Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Marko Pavić u ime Udruge SLAP, akademik Ferdo Bašić u Ime Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, profesor Ljubomir Miščević u ime Arhitektonskog fakulteta, Marijan Babić u ime Hrvatskih voda te tajnik međunarodne komisije za sliv rijeke Save Dejan Komatina.

Kap. Janko Brnardić istaknuo je značaj međunarodne suradnje u pitanjima rješavanja problematike uređenja i korištenja rijeke Save te u ime Ministarstva kao domaćina ovog događanja zahvalio svima okupljenima.

Prvi dio savjetovanja bio je posvećen nedavnim poplavama koje su se dogodile u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji te aktivnostima zaštite od poplava, o čemu su govorili Marko Babić iz Hrvatskih voda, Enes Alagić iz Agencije za vodno područje rijeke Save u Sarajevu, Nenad Jukić iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske i Darko Janjić iz JVP Srbijavode.

O regionalnoj regionalnoj suradnji na zaštiti od poplava i  implementaciji pilot projekta za jačanje kapaciteta za prognoziranje poplava govorio je tajnik Savske komisije Dejan Komatina koji je istaknuo da je upravljanje rizikom od poplava strategija svih strategija i da se upravo izrađuje Plan upravljanja rizikom od poplava, u skladu sa svim EU direktivama. Taj Plan će definirati ciljeve upravljanja rizikom i mjere kojima će se ti ciljevi postići, kao i način suradnje država u slučaju izvanredne obrane od poplava. „Projektu, čija će se komponenta baviti tom problematikom, upravo su odobrena sredstva i početak provedbe se očekuje u 2015., a završetak u 2017. godini, što znači da ćemo tad imati završen plan upravljanja poplavama za cijeli sliv rijeke Save.“, rekao je Komatina i napomenu kako je prije dva dana usvojen prvi Plan za upravljanje slivom rijeke Save, koji ima naglasak na smanjenju onečišćenja i mjerama za upravljanjem otpadnim vodama.

Komatina je također istaknuo da ima važnih projekata u tri zemlje na slivu rijeke Save, koji su usuglašeni s EU direktivama i Dunavskom strategijom te da je, izmeđuostalog, odlučeno da će se Sava na potezu od Brčkog do Beograda nadograditi na klasu iznad, a od Brčkog do Siska vratiti na IV klasu plovnosti koju je ta luka imala prije rata.

Drugi dio Savjetovanja osvrnuo se na pitanje obnove i razvoja plovidbe, luka te riječnog turizma na Savi, a kratki presjek razvoja lučkih sustava u slivu rijeke Save dao je Mato Brnardić s Fakulteta prometnih znanosti, koji je istaknuo kako se Sava od devedesetih godina ne koristi za riječni promet zbog niza razloga, uključujući manjak održavanja i ulaganja što za posljedicu ima nerazvijenu prometnu infrastrukturu, loše intermodalne cestovno-željezničke veze, kao i oštećene luke i njihovu infrastrukturu te ugroženu sigurnost plovidbe zbog zaostalih eksplozivnih naprava. Ipak, na savjetovanju su se mogli čuti i razvojni planovi luka Sisak, Brčko i Sremska Mitrovica.

Dio Savjetovanja bio je posvećen i urbanističkim aspektima uređenja rijeke Save, a ovom prigodom je postavljena i izložba radova studenata četvrte godine Arhitektonskog fakulteta iz Zagreba, Ljubljane i Beograda na temu urbanističkih rješenja na obali Save.

Četvrto Savjetovanje okupilo je oko 120 sudionika i to stručnjaka s Fakulteta prometnih znanosti, Arhitektonskog fakulteta, Društva arhitekata, Hrvatskih voda, predstavnika Savske komisije i jedinica lokalne i regionalne samouprave, Državnog hidrometeorološkog zavoda te udruga civilnog društva i očuvanja okoliša.