Održana pokazna vježba intervencije kod iznenadnog onečišćenja mora "Molunat 2014"

 

Županijski operativni centar (ŽOC) Dubrovačko - neretvanske županije održao je jučer, 20. studenoga pokaznu vježbu kodnoga naziva "Molunat", s početkom u 8.30 sati.

Cilj vježbe bio je provjera i unaprijeđenje razine spremnosti svih članova ŽOC-a u provedbi Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Dubrovačko - neretvanskoj županiji, konkretno, u slučaju planiranja i izvođenja aktivnosti na sanaciji onečišćenja mora kod iznenadnih onečišćenja, uz provjeru spremnosti upotrebe opreme za sanaciju onečišćenja kao i specijaliziranih plovila te provjere funkcionalnosti i spremnosti svih komunikacijskih kanala kroz uspostavljanje veza i obavještavanje tijekom trajanja akcije, a u smislu i s konačnim ciljem umanjenja štetnih posljedica izazvanih iznenadnim onečišćenjima mora i morskog okoliša.

U vježbi u organizaciji ŽOC-a dubrovačko - neretvanske županije sudjelovali su Središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru - MRCC Rijeka, Lučka kapetanija Dubrovnik, Lučka ispostava Cavtat, Javna vatrogasna postrojba Konavle, Općina Konavle, Županijska lučka uprava Dubrovačko - neretvanske Županije, brod iz flote Plovput d.o.o., plovilo Policijske uprave Dubrovačko - neretvanske, Državna uprava za zaštitu i spašavanje - DUZS, Županijski dojavni centar 112 Dubrovnik te specijalizirane tvrtke za pružanje pomoći na moru Jadranski pomorski servisi d.o.o., CIAN d.o.o. i tvrtka Sanitat d.o.o..

Vježba je prema unaprijed dogovorenom provedbenom planu održana na poziciji  između poluotoka Gora i otočića Veli škoj u uvali Mali Molunat kroz dva scenarija, odnosno slučaja iznendnog onečišćenja.

U prvome slučaju incenirana je situacija iznenadnog onečišćenja mora zbog brodske havarije, a kao objekt onečišćenja poslužio je Plovputov  motorni brod koji je tražeći zaklon po olujnome jugu udario u obalno stijenje pri čemu je došlo do oštećenja brodskoga trupa i proboja spremnika sa pogonskim gorivom, što je za posljedicu imalo inscenirano onečišćenje mora, o čemu je obaviješten MRCC Rijeka čime je započela koordinirana vježbovna akcija spašavanja oštećenoga broda, sprječavanje i sanacija onečišćenja mora. Na pozicijiu pomorske nesreće i onečićenja isplovila su plovila nadležne dubrovačke Kapetanije i cavtatske Ispostave te su angažirane specijalizirane tvrtke za pružanje pomoći prilikom pomorskih havarija i uklanjanje onečićenja za što su upotrjebljene  absorbirajuće napuhujuće brane kojima se ogradilo onečišćeno područje oko broda, a zatim se dispezantima saniralo onečišćenje.

Drugi scenarij u okviru jučerašnje pokazne vježbe osmišljen je za slučaj provedbe postupka uklanjanja organskoga matrijala iz mora, odnosno morskog okoliša te je u uvali Molunat nedugo nakon završetka prve faze vježbe insceniran  pronalazak uginuloga dupina o čemu su obaviještene nadležne službe čiji djelatnici su dolaskom na dojavljenu poziciju pronalaska strvine obavili postupak uklanjanja sukladno propisanim protokolima u ovakvim slučajevima.

Pokazna vježba je uspješno okončana u 14.06 sati, te će se i nadalje slične akcije provoditi u skladu sa iskazanim potrebama praćenja, vježbe i unaprijeđenja spremnosti na djelovanja svih članova koji čine Županijski operativni centar.

PRILOG
 
Elaborat o izvođenju pokazne vježbe intervencije kod iznenadnog onečišćenja mora „MOLUNAT 2014“ (.pdf)