Raspisivanje natječaja za dodjelu koncesije na pomorskom dobru plaža Kostabela u Rijeci

 

Na današnjoj sjednici Vlade usvojen je prijedlog da se pomorsko dobro, plaža Kostabela u Rijeci da u koncesiju na 30 godina te da se raspiše natječaj za dodjelu koncesije u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela te zahvata morske vode za potrebe bazena i termotehničkih uređaja obližnjeg turističkog kompleksa.

Ukupna površina pomorskog dobra koje se daje u koncesiju iznosi 20.031,00 m2, od čega je 2.108,00 m2 kopneni prostor, a 17.923,00 m2 morski akvatorij. Izgradnja plaže obuhvaćat će građenje i nasipavanje s ciljem proširenja i uređenja plaže te mogućnost izgradnje infrastrukture namijenjene za privez plovila isključivo za potrebe gospodarskog  korištenja plaže.

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je prijedlog dodijele koncesije na 30 godina jer se gospodarski učinci navedenih ulaganja ne mogu ostvariti u vremenskom roku na koji koncesiju dodjeljuje Županijska skupština, a sukladno članku 20. stavku 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, koncesiju u tom trajanju Vlada RH može dati za građevine od važnosti za Republiku Hrvatsku.

Početni iznos stalnog dijela koncesijske naknade je 10,00 kuna po kvadratnom metru zauzetog pomorskog dobra iz čega proizlazi da će davanjem luke i pomorskog dobra u koncesiju prihod od koncesije biti najmanje 200.310,00 kuna, a početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 3 posto prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga na plaži.