U dubrovačkoj luci odražana vježbovna protupožarna akcija na Jadrolinijinom brodu "Dubrovnik"

 

Lučka kapetanija Dubrovnik danas je u dubrovačkoj gradskoj luci koordinirala i sudjelovala vježbovnoj protupožarnoj akciji kodnoga naziva "Požar na brodu" sa posadom Jadrolinijinoga putničkoga broda i djelatnicima Javne vatrogasne postrojbe Dubrovnik.

Vježba je održana na Jadrolinijinom brodu naziva "Dubrovnik" dok je boravio na vezu u Luci Dubrovnik, a sa ciljem usklađivanja djelovanja profesionalne vatrogasne postrojbe sa timom za gašenje požara sastavljenim od članova brodske posade.

Nakon što su voditelji timova usuglasili plan djelovanja, akcija je započela u 8.30 sati, te se odvijala u dvije faze.

Prva faza vježbe započela je dojavom o požaru na brodu koji je za ovu priliku simuliran upotrebom generatora dima u krmenome dijelu broda, ispod prostora brodske garaže, te su u ovoj fazi pokušaja gašenja požara samostalno sudjelovali pripadnici brodskog tima za gašenje požara, dok su se u drugoj fazi protupožarne vježbe brodskome timu priključili djelatnici profesionalne postrojbe JVP "Dubrovački vatrogasci", koji su u ovoj akciji sudjelovali sa tri vatrogasna vozila.

Profesionalni dubrovački vatrogasci koristili su osobnu protupožarnu opremu, a ova akcija ujedno je iskorištena i za provjeru te primjenu nove protupožarne opreme, tako je u ovoj vježbi po prvi put upotrebljena infracrvena kamera, pjenogenerator i sustav za izvlačenje dima iz prostorije.

Tijekom protupožarne vježbe uspješno je obavljena i simulacija evakuacije ozlijeđenoga člana posade za kojega je organizirana simulacija pružanja prve pomoći i hitan postupak evakuacije sa zapaljenoga broda, te daljnji transport u medicinsko postupanje nakon izlaska iz broda na obalu.