Vlada: Odluka o davanju suglasnosti društvu HŽ Infrastruktura za davanje jamstva za kreditno zaduženje društva Pružne građevine

 

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti društvu HŽ  Infrastruktura za davanje jamstva za kreditno zaduženje društva Pružne građevine kod Erste&Steiermarkische bank, Rijeka, radi zaključenja Ugovora o kratkoročnom limitu.

Predloženom Odlukom daje se suglasnost društvu HŽ Infrastruktura za davanje jamstva za kreditno zaduženje društva Pružne građevine u iznosu od 12.000.000,00 kuna, uvećano za kamate i troškove kredita.

Kredit namijenjen zaključenju Ugovora o kratkoročnom limitu, izdaje se s rokom korištenja od 1 godine te kamatnom stopom promjenjivom u visini 1M ZIBOR + 3,80% godišnje.

Donošenje ove Odluke neće utjecati na rashode i izdatke Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i dalje.