Potpisan Sporazum o uspostavi jedinstvenog sustava brojanja prometa na ┼żupanijskim i lokalnim cestama Republike Hrvatske

 

U četvrtak, 16.10.2014. godine, u prostorijama Hrvatskih cesta d.o.o. u Zagrebu, potpisan je Sporazum o uspostavi jedinstvenog sustava brojanja prometa na županijskim i lokalnim cestama Republike Hrvatske. Sporazum je potpisala Uprava Hrvatskih cesta zajedno s predstavnicima  svih Županijskih uprava za ceste.

Projekt uspostave jedinstvenog sustava brojenja prometa na županijskim i lokalnim cestama, bitna je sastavnica i pretpostavka za uspostavu Nacionalnog prometnog modela za Republiku Hrvatsku, te predstavlja zajednički interes Hrvatskih cesta i županijskih uprava za ceste. Hrvatske ceste, ovim sporazumom postale su nosioc jedinstvenog projekta velike važnosti iz razloga jer daje osnovu za  privlačenje sredstava iz EU fondova, budući da će se navedenim prometnim modelom moći utvrditi stvarni promet, koji je sastavni dio svake predstudije i studije.

Navedenim sporazumom utvrdili su se zajednički međusobni odnosi, prava i obveze, a  koje proizlaze zajedničkom provedbom Projekta uspostave jedinstvenog sustava brojenja prometa na županijskim i lokalnim cestama Republike Hrvatske.

U cilju provedbe Projekta uspostave jedinstvenog sustava brojenja prometa, potpisanim Sporazumom utvrđuje se da će Hrvatske ceste, putem ugovornog izvoditelja, preuzeti obvezu održavanja i proširenja postojećeg sustava brojenja prometa na županijskim i lokalnim cestama, a da će županijske uprave za ceste staviti na raspolaganje Hrvatskim cestama postojeća automatska brojila prometa i/ili podatke prikupljene s postojećih automatskih brojila prometa koja se zbog eventualnih ograničenja neće moći integrirati u prometno-informacijski sustav Hrvatskih cesta. Automatska brojila prometa koja će biti stavljena na raspolaganje Hrvatskim cestama radi same provedbe, ostaju u vlasništvu županijskih uprava za ceste.

Najkasnije do početka studenog ove godine bit će raspisan javni natječaj za provedbu i realizaciju Projekta, koji uključuje 329 brojačkih mjesta, a za koji je u ovom trenutku osigurano oko 7 milijuna kuna. Projektom je predviđena faznost, koja ovisi i o projektima spremnima za kandidaturu prema EU fondovima.