Vlada: Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele morske ribe u Limskom zaljevu

 

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o izmjeni Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele morske ribe u Limskom zaljevu.

Naime, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture zaprimilo je zahtjev trgovačkog društva Cromaris d.d. Zadar, ovlaštenika koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele morske ribe u Limskom zaljevu za produženjem roka trajanja koncesije na ukupno trideset godina, računajući od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.

Nastavno na čl. 22. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama Vlada Republike Hrvatske može iznimno, na zahtjev ovlaštenika koncesije, za koncesiju iz članka 20. stavka 3. Zakona produžiti rok trajanja na ukupno 60 godina ako nove investicije to gospodarski opravdavaju ili ako nastupi viša sila.

Sukladno Studiji gospodarske opravdanosti ulaganja u obnovu i modernizaciju uzgojne infrastrukture i tehnologije uzgoja u uzgajalištu ribe i školjaka u Limskom zaljevu ovlaštenik koncesije obvezao se u pomorsko dobro uložiti sveukupno 3.227.000,00 kuna, dok je visina stvarnih ulaganja iznosila ukupno 5.917.499,96 kuna.

Pored investicije u pomorsko dobro dano u koncesiju, društvo je uložilo i dodatnih 23.816.980,00 kuna u prateće objekte na kopnu koji s uzgojnim kavezima čine jedinstvenu tehnološku cjelinu.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i infrastrukture da sklopi Dodatak Ugovoru o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele morske ribe u Limskom zaljevu u roku 60 (šezdeset) dana od dana donošenja ove Odluke.