Obrazloženje za donošenje Pravilnika o brodarskim knjižicama

 

I.
Opće odredbe

Pravilnik o brodarskim knjižicama i dozvolama za ukrcaj (NN 56/00 i 36/05) zamjenjuje se Pravilnikom o brodarskim knjižicama kojim se u potpunosti mijenja izgled i sadržaj brodarske knjižice i briše dozvola za ukrcaj. Pravilnik će stupiti na snagu nakon stupanja na snagu  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (nadamo se krajem 2014. godine)

II.
Razlozi zbog kojih se Pravilnik donosi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda više ne predviđa „dozvole za ukrcaj“ kao dokument kojim će strani državljani moći biti ukrcani na plovila već će ovaj Pravilnik o brodarski knjižicama to urediti na drugačiji način, a u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske koji reguliraju boravak i zapošljavanje stranaca. Također, izmjena Pravilnika je rezultat stava da je dosadašnji Pravilnik u neskladu sa sadržajem i izgledom brodarske knjižice koju koriste države članice Rajnske, Dunavske i Savske komisije. Novim Pravilnikom, brodarska knjižica je sačinjena, po uzoru na Brodarsku knjižicu na Rajni, a dozvole za ukrcaj su se pokazale nepotrebne prilikom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. Budući da je obveza Republike Hrvatske u pogledu izmjene Pravilnika, dosadašnji Pravilnik mijenja se i prilagođava standardima koje nalažu Rajnska, Dunavska i Savska komisija.

II.
Pitanja koja se Pravilnikom rješavaju

Osim novog sadržaja i izgleda brodarske knjižice, Pravilnikom su uređena pitanja vezana za odnose i prava stranaca po Zakonu o strancima (NN 130/11 i 74/13).
Zbog usklađivanja sa standardima koje nalažu Rajnska, Dunavska i Savska komisija brodarska knjižica koja je bila na hrvatskom i njemačkom jeziku sada je prevedena i na ruski jezik kako bi se omogućilo brodarima međusobno razumijevanje u zemljama članicama koje su već prilagođene standardima spomenutih komisija.